Информация за религиозното образование

Първо, най-важната информация за участието в религиозното образование от образователния портал на НРВ:

Задължително ли е религиозното образование? Учениците, които принадлежат към съответното вероизповедание, са длъжни да посещават часовете.

Възможно ли е да бъдете освободени от ча совете по религиозно образование? Учениците могат да се оттеглят от часовете по религиозно образование. Учениците, които все още не са навършили 14 години и следователно все още не са навършили възрастта за изучаване на религия, се отписват от родителите си. Обратно, учениците могат да участват в часовете по религиозно образование по споразумение с учителя по религиозно образование, дори ако не принадлежат към съответното вероизповедание. На учениците от първия гимназиален етап, които не участват в религиозното образование, в много училища се предлага задължителната програма "Практическа философия".(https://www.schulministerium.nrw/themen/schulsystem/unterricht/lernbereiche-und-unterrichtsfaecher/religionsunterricht/index.html от 31.08.2018 г.)
В гимназията Werner-von-Siemens-Gymnasium задължителният предмет "Практическа философия" се изучава в долния гимназиален етап от няколко години . -

Ако Вашето дете е кръстено като протестант, католик или сирийски православен, но желаете то да участва в предмета "Практическа философия", трябва писмено да отпишете детето си от религиозното образование (вж. формуляра за отписване от религиозното образование). -

При организирането на учебните групи се опитваме да вземем предвид Вашите желания по отношение на предмета "Практическа философия". Въпреки това, тъй като трябва да се спазва средният брой по отношение на размера на учебните групи, може да не е възможно да се създаде допълнителна група "Практическа философия" за кръстените ученици. В този случай молим детето ви да посещава съответните класове по вероучение.
Ако не е възможно да се осъществи искането, което сте направили при регистрацията, ще бъдете информирани отделно за други мерки най-късно до началото на учебната година.