Atsakomybės apribojimas

 1. Internetinio pasiūlymo
  turinys Autorius neprisiima jokios atsakomybės už pateiktos informacijos aktualumą, teisingumą, išsamumą ar kokybę. Pretenzijos dėl atsakomybės autoriui, susijusios su materialine ar nematerialine žala, atsiradusia dėl pateiktos informacijos naudojimo ar nenaudojimo arba dėl neteisingos ar neišsamios informacijos naudojimo, iš esmės yra atmestinos, išskyrus atvejus, kai yra autoriaus tyčios ar didelio neatsargumo įrodymų.
  Visi pasiūlymai gali būti keičiami ir nėra privalomi. Autorius aiškiai pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti, papildyti ar ištrinti dalį puslapių ar visą pasiūlymą arba laikinai ar visam laikui nutraukti jo skelbimą.
 2. Nuorodos ir nuorodos
  Tiesioginių ar netiesioginių nuorodų į išorines svetaines ("hipersaitus"), kurios nepriklauso autoriaus atsakomybės sričiai, atveju atsakomybė atsirastų tik tuo atveju, jei autorius žinotų apie turinį ir jam būtų techniškai įmanoma ir protinga užkirsti kelią naudojimui, jei turinys būtų neteisėtas.
  Autorius aiškiai pareiškia, kad tuo metu, kai buvo sukurtos nuorodos, susijusiuose puslapiuose nebuvo jokio neteisėto turinio. Autorius neturi jokios įtakos dabartiniam ir būsimam susietų puslapių dizainui, turiniui ar autorystei. Todėl autorius aiškiai atsiriboja nuo visų susijusių puslapių turinio, kuris buvo pakeistas po nuorodos sukūrimo. Šis pareiškimas taikomas visoms nuorodoms ir nuorodoms, nustatytoms autoriaus interneto svetainėje, taip pat trečiųjų šalių įrašams svečių knygose, diskusijų forumuose, nuorodų sąrašuose, pašto sąrašuose ir visų kitų formų autoriaus sukurtose duomenų bazėse, prie kurių turinio galima prieiti iš išorės. Atsakomybė už neteisėtą, neteisingą ar neišsamų turinį ir ypač už žalą, atsiradusią dėl tokios informacijos naudojimo ar nenaudojimo, tenka tik puslapio, į kurį daroma nuoroda, teikėjui, o ne asmeniui, kuris tik nuorodomis nukreipia į atitinkamą leidinį.
 3. Autorių teisių ir prekių ženklų teisė
  Autorius stengiasi laikytis visuose leidiniuose naudojamų vaizdų, grafikos, garso dokumentų, vaizdo įrašų sekų ir tekstų autorių teisių, naudoti savo sukurtus vaizdus, grafiką, garso dokumentus, vaizdo įrašų sekas ir tekstus arba naudoti nelicencijuotus grafikos, garso dokumentus, vaizdo įrašų sekas ir tekstus.
  Visiems interneto svetainėje paminėtiems prekių ženklams ir prekių ženklams, kuriuos galbūt saugo trečiosios šalys, be jokių apribojimų taikomos galiojančios prekių ženklų teisės nuostatos ir atitinkamų registruotų savininkų nuosavybės teisės. Vien prekių ženklo paminėjimas nereiškia, kad jis nėra saugomas trečiųjų asmenų teisių!
  Paskelbtų objektų, kuriuos sukūrė pats autorius, autorių teisės priklauso tik puslapių autoriui. Be autoriaus sutikimo neleidžiama kopijuoti ar naudoti tokių objektų, kaip schemos, garsai ar tekstai, kituose elektroniniuose ar spausdintuose leidiniuose.
 4. Duomenų apsauga
  Jei suteikiama galimybė įvesti asmeninius ar verslo duomenis (el. pašto adresus, vardus, pavardes, adresus), šie duomenys įvedami savanoriškai. Naudotis visomis siūlomomis paslaugomis ir už jas mokėti - kiek tai techniškai įmanoma ir pagrįsta - taip pat leidžiama nepateikiant tokių duomenų arba pateikiant anoniminius duomenis ar pseudonimą. Neleidžiama naudoti tokių kontaktinių duomenų, kaip pašto adresai, telefono ir fakso numeriai bei elektroninio pašto adresai, kuriuos skelbia atspaudas arba panašią informaciją skelbia trečiosios šalys, siekiant siųsti informaciją, kurios nebuvo aiškiai paprašyta. Aiškiai pasiliekame teisę imtis teisinių veiksmų prieš vadinamųjų nepageidaujamų laiškų siuntėjus, jei pažeidžiamas šis draudimas.
 5. Šio atsakomybės atsisakymo teisinis galiojimas
  Šis atsakomybės atsisakymas turi būti laikomas internetinio leidinio, iš kurio gavote nuorodą, dalimi. Jei šio pareiškimo dalys ar atskiros sąlygos nėra teisėtos ar teisingos, kitų dalių turiniui ar galiojimui šis faktas įtakos neturi.

Daugiau informacijos apie mokinių ir tėvų bei mokytojų duomenų tvarkymą galima rasti adresu Duomenų apsauga