Vastuuvapauslauseke

 1. Verkkotarjouksen sisältö
  Laatija ei vastaa tarjottujen tietojen ajantasaisuudesta, oikeellisuudesta, täydellisyydestä tai laadusta. Tekijään kohdistuvat korvausvaatimukset, jotka koskevat aineellisia tai aineettomia vahinkoja, jotka johtuvat annettujen tietojen käytöstä tai käyttämättä jättämisestä tai virheellisten tai puutteellisten tietojen käytöstä, suljetaan lähtökohtaisesti pois, ellei tekijän tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta ole näyttöä.
  Kaikki tarjoukset voivat muuttua, eivätkä ne ole sitovia. Tekijä pidättää nimenomaisesti oikeuden muuttaa, täydentää tai poistaa osia sivuista tai koko tarjouksen ilman ennakkoilmoitusta tai keskeyttää julkaisemisen väliaikaisesti tai pysyvästi.
 2. Viittaukset ja linkit
  Jos kyseessä ovat suorat tai epäsuorat viittaukset ulkoisille verkkosivustoille ("hyperlinkit"), jotka sijaitsevat tekijän vastuualueen ulkopuolella, vastuu syntyy vain siinä tapauksessa, että tekijä on tietoinen sisällöstä ja että hänen olisi teknisesti mahdollista ja kohtuullista estää käyttö, jos kyseessä on laiton sisältö.
  Tekijä vakuuttaa täten nimenomaisesti, että linkkien luomisajankohtana linkitetyillä sivuilla ei ollut tunnistettavissa laitonta sisältöä. Tekijällä ei ole minkäänlaista vaikutusvaltaa linkitettyjen sivujen nykyiseen tai tulevaan suunnitteluun, sisältöön tai tekijöihin. Tekijä siis ottaa nimenomaisesti etäisyyttä kaikkien linkitettyjen sivujen sisältöön, jota on muutettu linkin luomisen jälkeen. Tämä lausunto koskee kaikkia linkkejä ja viittauksia, jotka on asetettu tekijän omille verkkosivuille, sekä kolmansien osapuolten merkintöjä vieraskirjoihin, keskustelufoorumeihin, linkkihakemistoihin, postituslistoihin ja kaikkiin muihin tekijän perustamiin tietokantoihin, joiden sisältöön ulkopuolinen kirjoitusoikeus on mahdollista. Vastuu laittomasta, virheellisestä tai epätäydellisestä sisällöstä ja erityisesti vahingoista, jotka johtuvat tällaisen tiedon käytöstä tai käyttämättä jättämisestä, on yksinomaan sen sivun tarjoajalla, johon viitataan, eikä henkilöllä, joka ainoastaan viittaa kyseiseen julkaisuun linkkien avulla.
 3. Tekijänoikeus- ja tavaramerkkilainsäädäntö
  Tekijä pyrkii noudattamaan kaikissa julkaisuissa käytettävien kuvien, grafiikan, äänidokumenttien, videosekvenssien ja tekstien tekijänoikeuksia, käyttämään itse luomiaan kuvia, grafiikkaa, äänidokumentteja, videosekvenssejä ja tekstejä tai käyttämään lisenssivapaita grafiikkaa, äänidokumentteja, videosekvenssejä ja tekstejä.
  Kaikkiin verkkosivuilla mainittuihin ja mahdollisesti kolmansien osapuolten suojaamiin tuotenimiin ja tavaramerkkeihin sovelletaan rajoituksetta sovellettavan tavaramerkkilainsäädännön säännöksiä ja vastaavien rekisteröityjen omistajien omistusoikeuksia. Pelkkä tavaramerkin mainitseminen ei tarkoita, ettei sitä suojaisi kolmansien osapuolten oikeudet!
  Tekijän itsensä tekemien julkaisemien kohteiden tekijänoikeus säilyy yksinomaan sivujen tekijällä. Kaavioiden, äänien tai tekstien kaltaisten objektien kopiointi tai käyttö muissa sähköisissä tai painetuissa julkaisuissa on kielletty ilman tekijän suostumusta.
 4. Tietosuoja
  Jos henkilö- tai yritystietojen (sähköpostiosoitteet, nimi, osoitteet) antaminen on mahdollista, nämä tiedot annetaan vapaaehtoisesti. Kaikkien tarjottujen palveluiden käyttö ja maksaminen on - siinä määrin kuin se on teknisesti mahdollista ja kohtuullista - sallittua myös antamatta tällaisia tietoja tai antamalla anonymisoituja tietoja tai salanimi. Yhteystietojen, kuten postiosoitteiden, puhelin- ja faksinumeroiden ja sähköpostiosoitteiden, jotka on julkaistu painatusasiakirjassa tai vastaavissa asiakirjoissa, käyttö sellaisten tietojen lähettämiseen, joita ei ole nimenomaisesti pyydetty, ei ole sallittua. Pidätämme nimenomaisesti oikeuden ryhtyä oikeustoimiin niin sanottujen roskapostiviestien lähettäjiä vastaan, jos tätä kieltoa rikotaan.
 5. Tämän vastuuvapauslausekkeen oikeudellinen pätevyys
  Tätä vastuuvapauslauseketta on pidettävä osana Internet-julkaisua, josta sinut on ohjattu. Jos tämän lausuman osat tai yksittäiset ehdot eivät ole laillisia tai oikeita, tämä ei vaikuta muiden osien sisältöön tai pätevyyteen.

Lisätietoja oppilaiden ja vanhempien sekä opettajien tietojen käsittelystä on osoitteessa Tietosuoja