Ondersteuningsvereniging

Onderwijs en opvoeding zijn altijd een centrale zorg geweest van sponsororganisaties. De integratie van kinderen en jongeren van andere culturen en nationaliteiten in het schoollandschap is hier zeker altijd nauw mee verbonden. Het doel van het ondersteunen van projecten is om het schoolleven op zoveel mogelijk verschillende manieren te verrijken. De wereld van informatie verandert al jaren. We willen graag recht doen aan deze verandering met een presentatie van de vereniging. Vroeger waren papieren media van grote waarde in een gezinswoning. Tegenwoordig heeft bijna elk huishouden een pc. In het tijdperk van digitalisering en snelheid zijn ze praktisch. Wikipedia stelt nu bijna elk huishouden in staat om direct toegang te krijgen tot informatie. Dus laten we Wikipedia gebruiken om onze ondersteuningsvereniging op de WvSG objectief te introduceren: "Een ondersteuningsvereniging verschilt van een klassieke vereniging doordat het doel van de vereniging niet gericht is op het directe 'plezier van het doen', bijvoorbeeld clubevenementen of gezamenlijke sportactiviteiten van de leden, maar meer op het verwerven van donaties en het cultiveren van relaties en reclame voor de activiteiten van anderen. Sponsororganisaties zien zichzelf vaak als een netwerk tussen een groep actieve leden en potentiële sponsors uit het bedrijfsleven." Wikipedia, 2.17.

De bereidwillige steun van onze leden, nu 25% van de ouders van leerlingen op het gymnasium, en de gulle steun van sponsors in het verleden, maken ons werk überhaupt mogelijk. De aanschaf van zitbanken in de foyer, kasten in de klaslokalen, computers, muziekinstrumenten, Franse literatuur en projecten zoals "Theater tegen pesten", lezingen door verschillende sprekers en de schoolkrant zijn slechts enkele van de maatregelen die regelmatig of individueel financieel ondersteund worden door de Förderverein. We willen graag van deze gelegenheid gebruik maken om de leden, sponsors en vrijwilligers van de vereniging te bedanken. Met de hulp van deze supporters wil de Förderverein zich blijven richten op de aspecten ondersteunen en uitdagen.

Ondersteunen... alle leerlingen en dus bijvoorbeeld het opstellen van ondersteuningsplannen voor leermoeilijkheden door onze opgeleide leerkrachten in nauwe samenwerking met de officieel erkende leerlingbegeleiding volgens het Osnabrück-model van Dr. Bickmann en nog veel meer.

Uitdagen... een modern schoolleven met de nadruk op intellectuele en sociale inhoud in een technisch optimaal kader. Wij dagen onze leraren uit om hun best te doen, onze leerlingen om hun inzet voor het leren te tonen en wij, de Förderverein, om hen beiden in dit streven te ondersteunen. Misschien wilt u de Vriendenvereniging ook steunen met tijd of een lidmaatschap.

Voorzitter: Dr David Kasprowiak-Sibbing
Plaatsvervangend voorzitter: Thomas Herden
Secretaris: Tatjana Winkler
Plaatsvervangend secretaris: Michael Adamsky
Penningmeester: Stefan Schaffner