Nadruk

 

Nadruk


Dostawca usług

Szkoła Bernharda Overberga

reprezentowany przez
Maria Schmeing
Zleceniodawca

Szkoła Bernharda Overberga

Kottker Esch 1

48599 Gronau/Epe

Numer szkoły: 120388

E-mail: verwaltung@bos.schule.gronau.de

Tel.: 02565 97283

 

Inspektor ochrony danych

Szkoły muszą wyznaczyć inspektora ochrony danych. W przypadku szkół pod patronatem gminnym i państwowym (tak jest w przypadku nas jako gminnej szkoły podstawowej), właściwe władze oświatowe wyznaczają inspektora ochrony danych odpowiedzialnego za wszystkie szkoły w okręgu szkolnym. Władze szkolne dla dzielnicy Borken są odpowiedzialne za nas. Pan Tim Bittorf i Pani Ira Waltermann zostali wyznaczeni jako inspektorzy ochrony danych przez władze oświatowe. Mogą Państwo skontaktować się z inspektorami ochrony danych pod adresem e-mail datenschutz.bor2@bdsb.nrw.schule lub pod adresem pocztowym Kuratorium Oświaty Okręgu Borken: Schulamt für den Kreis Borken, Burloer Str. 93, 46325 Borken z dopiskiem "der Datenschutzbeauftragte des Schulamtes".


(zob. http://www. brms.nrw.de/go/behoerdliche_datenschutzbeauftragte)


Właściwym organem nadzorczym jest

Ochrony Danych i Wolności Informacji NRW (LDI)
P.O. Box 20 04 44
40102 Düsseldorf
Tel.: 0211/38424-0
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de


Uwaga dotycząca odpowiedzialności za treści i linki

Informacje na tej stronie są stale aktualizowane. Pomimo starannej edycji, dane mogły ulec zmianie lub mogły wystąpić błędy. Prosimy Państwa o wyrozumiałość w tym względzie. Prosimy o powiadomienie nas, jeśli nasze własne treści mogą nie być całkowicie wolne od błędów, aktualne i kompletne.


Odpowiedzialność

Szkoła udostępnia swoją ofertę na następujących warunkach:

Jako usługodawca szkoła ponosi odpowiedzialność za własne treści, które udostępnia do użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odpowiedzialność za szkody materialne lub niematerialne spowodowane korzystaniem z treści jest wykluczona, z wyjątkiem przypadków umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa. W zakresie, w jakim treści są tworzone przez osoby trzecie, odpowiedzialność za treść ponosi autor danego dokumentu lub klient.


Wyłączenie odpowiedzialności

Szkoła wyraźnie nie przyjmuje treści zewnętrznych treści udostępnianych za pośrednictwem hiperłączy jako własnych i dlatego nie może zagwarantować ich poprawności, kompletności i dostępności. Szkoła nie ma wpływu na aktualny i przyszły kształt oraz treść stron, do których prowadzą linki, i wyraźnie dystansuje się od nich. Jeśli szkoła odkryje lub dowie się, że strony, do których prowadzą linki, zawierają nielegalne treści lub treści niezgodne z jej misją, odpowiednie linki zostaną natychmiast usunięte.


Prawa autorskie

Treści i dzieła na tej stronie internetowej stworzone i dostarczone przez operatorów strony podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, edytowanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie poza granicami prawa autorskiego wymaga - o ile nie określono inaczej - pisemnej zgody odpowiedniego autora lub twórcy. O ile treści na stronach niniejszej oferty nie zostały stworzone przez operatora strony, prawa autorskie osób trzecich są przestrzegane. Jeśli mimo to dowiedzą się Państwo o naruszeniu praw autorskich, prosimy nas o tym poinformować. Jeśli dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach, takie treści zostaną natychmiast usunięte.