WvSG tyrimo grupės (AG)

Studijų grupės - tai savanoriška papildoma popietės veikla suinteresuotiems mokiniams. Dauguma mūsų AG siūlomos reguliariai. Registracija vyksta per rudens atostogas arba pagal susitarimą. Apie reguliarų dalyvavimą popamokinėje veikloje galima pažymėti pažymių knygelėje.