Socialinis darbas mokyklose

Ponia Kuipers ir ponia Akgül yra atsakingos už socialinį darbą mokykloje Werner-von-Siemens gimnazijoje. Jų teikiamos paslaugos apima bendrąjį konsultavimą, tarpininkų mokymus, prevencinį darbą, individualią pagalbą, darbą su tėvais ir socialinį mokymąsi.

Mūsų mokyklų socialiniai darbuotojai yra įpareigoti laikytis konfidencialumo ir konsultuoja savanoriškai. Kad galėtų skirti pakankamai laiko jums ir jūsų rūpesčiams, jie prašo iš anksto susitarti dėl susitikimo. Tai galima padaryti asmeniškai, per atitinkamą klasės mokytoją, telefonu arba el. paštu.

Mokyklos socialinio darbo kabinetas yra šalia šeštosios klasės konsultacinio kabineto ir StuBo E11 skyriuje.