Zprávy

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení žákům čtvrtých tříd

Čtvrťáky dnes na slavnostní předávání maturitních vysvědčení před hlavním schodištěm doprovodila celá školní komunita. Tam již čekali rodiče a paní Schmeingová, která program vedla. Mottem dne bylo "Jako kometa". Kromě požehnání v kostele zaznělo několik písní, které si čtvrťáci nacvičili. Třídní učitelé rozdali dárek na rozloučenou a na závěr si všichni mohli pochutnat na dortovém bufetu, který připravili rodiče současných druháčků.


Rozloučení se čtvrťáky

Dnes se všechny děti školy sešly ve sportovní hale, aby se rozloučily se čtvrťáky. Proběhla dvě taneční vystoupení OGS, čtvrťáci zazpívali tři písně a třeťáci předvedli tanec Maja, který nacvičili s paní Buß Engemann v rámci programu Kulturstrolche. Poté se všechny děti, které chtěly, mohly zúčastnit pirátského tance. Na závěr byli čtvrťáci vysláni raketou.

Fotbalový turnaj pro školy v Gronau

Ve středu 12. června 2024 odcestovalo 8 týmů naší školy na Pohár základních škol 2024 na fotbalové hřiště v Laubstiege.


Nové představenstvo podpůrného spolku Bernhard-Overberg-Schule

Na nedávné schůzi podpůrného spolku školy Bernharda Overberga odstoupila Bettina Kraushaar, která byla dlouholetou předsedkyní. Sdružení, které bylo založeno v roce 1997, předsedala od roku 2009. Spolek přátel školy Bernharda Overberga podporuje život školy mnoha způsoby. Jednak pomáhá rodinám s nízkými příjmy hradit exkurze a pomůcky, poskytuje finanční a personální podporu školním projektům, které jsou prospěšné pro všechny žáky, a je organizátorem celodenní otevřené školy. Na schůzi představenstvo sdružení také krátce zhodnotilo uplynulý školní rok. Kromě drobných překvapení pro všechny žáky, jako je výborná zmrzlina nebo mikulášská nadílka Stutenkerl, se sdružení opět podařilo finančně podpořit projekt divadelně pedagogické dílny pro prevenci sexuálního zneužívání. Sponzorský spolek je vždy důležitým pilířem cirkusového projektu, který se koná každé čtyři roky. S pomocí sponzorského sdružení bylo také zakoupeno mnoho velkých kusů herního vybavení a hraček na přestávky. Tyto poznámky opět zdůraznily, že sdružení žije ze svých členů a stalo se důležitou součástí života školy. Po volbě nového předsednictva mohlo sdružení přivítat paní Ritu Meyerovou jako první předsedkyni a pana Tobiase Bürgera jako druhého předsedu. Zájemci o členství ve sdružení se mohou kdykoli obrátit na ředitelku školy Marii Schmeingovou.

V první řadě zprava doleva: Nadine Hewing, Rita Meyer (1. předsedkyně), Karin Kottig (tajemnice).

Zadní řada zleva: Marlene Krefter (hodnotitelka), Tobias Bürger (2. předseda), Maria Schmeing (ředitelka/hodnotitelka), Andrea Kuhnert-Grote (hodnotitelka), Stefan Konetzka (pokladník), Carolin Bunnefeld (hodnotitelka).

Na snímku není: Jenny Herbst (hodnotitelka)

Slavnostní předávání sportovních odznaků 24. května 2024

V loňském školním roce se všichni žáci Bernhard-Overberg-Schule opět postavili výzvě získat německý sportovní odznak. Jednalo se o kombinaci různých cvičení v oblasti vytrvalosti, síly, rychlosti a koordinace. Podmínkou pro získání tohoto odznaku je také schopnost plavání.

Sportovní odznaky ve zlaté, stříbrné a bronzové barvě byly nyní dětem slavnostně předány. Za bouřlivého potlesku udělili ředitelka školy Maria Schmeingová a pan Dominik Mikus ze Sparkasse Gronau-Epe celkem 107 odznaků, z toho 55 bronzových, 47 stříbrných a 5 zlatých.


Sportovní festival 23.5.2024

Ve škole Bernhard-Overberg-School v Epe panoval čilý ruch. Ve čtvrtek 24. května se na velkém školním pozemku sešla celá školní komunita, aby se zúčastnila sportovního dopoledne. Kromě disciplín pro získání sportovního odznaku, jako je běh na 800 metrů, skok do dálky nebo skákání přes švihadlo, bylo na programu mnoho týmových a dovednostních her. Všechny děti, učitelé a mnozí pomáhající rodiče a prarodiče byli toho dopoledne společně v pohybu!


Noví pomocníci při přestávce

Ve škole Bernharda Overberga byli nyní certifikováni noví pomocníci při přestávkách.

Jedná se o děti ze třetího a čtvrtého ročníku, které kromě stálých vedoucích působí jako kontaktní osoby pro ostatní děti během ranních přestávek. Tomu předcházel kvalifikační kurz společně se školní sociální pracovnicí Christiane Liebing, v němž se žáci učí, jak mohou o přestávkách pomáhat ostatním dětem. Mezi úkoly pomocníků o přestávce patří pomoc při drobných sporech a úrazech, provázení nově příchozích na školní hřiště, jejich utěšování a rozdávání a organizování půjčování her. Školní komunita ocenila své pomocníky o přestávce velkým potleskem a předáním certifikátu.

Naši pomocníci při přestávce

Sbohem

Museli jsme se také rozloučit s naší stážistkou, paní učitelkou Kieke. Nyní je již kvalifikovanou učitelkou a může nastoupit na novou školu. I jí přejeme vše nejlepší!


Sbohem

Dnes jsme se museli rozloučit s naší dlouholetou školní družinářkou paní Mietheovou. Přejeme jí vše nejlepší do budoucna!


Náš správce měl narozeniny!


Karneval 2024

Slavnostní předávání cen

Dnes, 30. ledna 2024, navštívila naši školu paní Niesingová ze Společnosti na podporu přírody, aby předala odměnu třetím třídám. Na podzim loňského roku se obě třídy v hodinách přírodopisu zabývaly rostlinami u cesty a vytvořily herbář s více než 20 různými rostlinami. Tento soutěžní příspěvek byl nyní oceněn hlavní cenou. Oběma třídám byla umožněna cesta do Frankenhofu, kde strávily jedno dopoledne. Po slavnostním předání cen si všechny děti mohly vyrobit několik semenných koulí ze zeminy, hlíny, vody a semen divokých květin. Ta nyní musí uschnout a od dubna je lze vysévat ven.

Velké filmové dny díky sponzorskému sdružení

V letošním roce se celá školní komunita na Bernhard-Overberg-Schule zapojila do celostátního programu filmové výchovy Týdny školního kina. Umožnila to sponzorská organizace školy, která finančně podpořila tuto akci pro všechny děti. Všichni cestovali vlakem na hlavní nádraží v Gronau. Pro mnohé děti to byla také první vzrušující zkušenost. V kině Cinetech v Gronau jednotlivé ročníky zhlédly vybrané filmy, o kterých se pak dále diskutovalo ve třídě.

2. ročník školy Bernharda Overberga před kinem v Gronau.

Videonahrávky s Dennisem a Dennisem 8. ledna 2024

V rámci projektu Kulturstrolche navštívili naši školu Dennis Buss a Dennis Mätzig a pořídili se třídami 3a a 3b zvukové a filmové nahrávky. Společně s ostatními třídami Kulturstrolche v Gronau vytvoří hudební videoklip, který bude brzy k dispozici na YouTube.


Otevřít zpěv dne 20.12.2023

Poslední školní den se 1. a 3. ročník a poté 2. a 4. ročník setkaly s rodiči ve sportovní hale. Tam si společně zazpívali a všechny třídy si připravily krátké vystoupení. Mezi oběma vystoupeními nabídl Förderverein čekajícím rodičům ve foyer kávu a sušenky.


Kampaň za zdraví zubů

V uplynulých dvou týdnech jsme na naší škole uspořádali kampaň zaměřenou na zubní zdraví. Každá třída měla dvě vyučovací hodiny na téma zdravé zuby. Na různých stanovištích se děti dozvěděly o zubech, o stavbě zubu, o tom, jak si správně čistit zuby, a mnoho dalšího.


Kontrola jízdních kol policií

Dnes opět nastal ten čas: policie přijela zkontrolovat všechna kola, zda fungují světla a brzdy.Lehký traktor

Na školním dvoře na nás dnes ráno čekalo několik traktorů barevně vyzdobených nespočtem světýlek, vánočních stromků, sněhuláků a Santů. Bylo se čemu divit!


Sběr vánočních balíčků

Advent je ve škole Bernharda Overberga každoročně velmi výjimečným obdobím: školní komunita vyzdobila celou školu na vánoční dopoledne a každé ráno nyní vyučování začíná krátkou přestávkou, během níž si všechny děti mohou zazpívat a nahlas přečíst. Během této doby se děti také zaměřují na to, jak mohou pomáhat druhým lidem. Může to být drobná každodenní pomoc na školním dvoře, například veselý smích nebo pomoc s domácími úkoly, nebo podpora partnerské školy v Ugandě. Pro školní komunitu je obzvláště důležitá také spolupráce s potravinovou bankou Gronauer Tafel, která letos opět organizuje kampaň na vánoční balíčky. Stejně jako v předchozích letech děti z Bernhard-Overberg-Schule pilně balily skvělé balíčky, které skupina pomocníků o přestávce spolu s ředitelkou Marií Schmeingovou předala Georgu Gartmannovi a Manfredu Lenzovi z Gronauer Tafel.


Klisny, 6.12.2023

Právě včas na Mikuláše byly pro všechny připraveny lahodné kobylí líčka! Podpůrný spolek Bernhard-Overberg-Schule překvapil celou školní komunitu kobylími líčky. Některé děti ze školního parlamentu balily lahodné kobylí líčka do tašek. Ty pak byly rozdány do tříd. Bylo to velké překvapení, ze kterého měly nejen děti velkou radost!

Exkurze do Ketteler Hofu 11. září 2023

Dnes se celá škola vydala na výlet do Ketteler Hof. Pět autobusů vyjelo v 8.15 ráno. Všechny děti prožily nezapomenutelný den za jasného slunečního svitu.Zmrzlina s překvapením pro každého!

Dnes byla pro všechny děti ve škole připravena zmrzlina s překvapením!

Okres Borken vidí žlutou barvu

První týdny školy jsou za námi. Všichni prvňáčci obdrželi čepice z kampaně "Borkenský okres vidí žlutě". S kšiltovkami na hlavách svítíme v silničním provozu a všichni nás dobře vidí.