Novinky

Slávnostné vyradenie žiakov štvrtých ročníkov

Štvrtákov dnes na slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení pred hlavným schodiskom odprevadila celá školská komunita. Tam už čakali rodičia a pani Schmeingová, ktorá program viedla. Motto dňa znelo "Ako kométa". Okrem požehnania v kostole zaznelo niekoľko piesní, ktoré si štvrtáci nacvičili. Triedni učitelia rozdali rozlúčkový darček a na záver si všetci mohli pochutnať na koláčovom bufete, ktorý pripravili rodičia súčasných druhákov.


Rozlúčka so štvrtákmi

Dnes sa všetky deti školy stretli v športovej hale, aby sa rozlúčili so štvrtákmi. Nasledovali dve tanečné vystúpenia OGS, štvrtáci zaspievali tri piesne a tretiaci predviedli tanec Maja, ktorý nacvičili s pani Buß Engemann v rámci programu Kulturstrolche. Potom sa všetky deti, ktoré chceli, mohli zúčastniť na pirátskom tanci. Na záver boli štvrtáci vyslaní s raketou.

Futbalový turnaj pre školy v Gronau

V stredu 12. júna 2024 vycestovalo 8 tímov z našej školy na futbalový turnaj Primary School Cup 2024 na futbalovom ihrisku v Laubstiege.


Nové predstavenstvo podporného združenia Bernhard-Overberg-Schule

Na nedávnom zasadnutí podporného združenia školy Bernharda Overberga odstúpila Bettina Kraushaar, ktorá bola dlhoročnou predsedníčkou. Združeniu, ktoré bolo založené v roku 1997, predsedala od roku 2009. Spolok priateľov školy Bernharda Overberga podporuje život školy mnohými spôsobmi. Na jednej strane pomáha rodinám s nízkymi príjmami pri platení exkurzií a materiálnych nákladov, finančne a personálne podporuje školské projekty, ktoré sú prospešné pre všetkých žiakov, a je organizátorom otvorenej celodennej školy. Na zasadnutí správna rada združenia tiež stručne zhodnotila uplynulý školský rok. Okrem malých prekvapení pre všetkých žiakov, ako bola chutná zmrzlina či mikulášsky Stutenkerl, sa združeniu opäť podarilo finančne podporiť projekt divadelno-pedagogickej dielne na prevenciu sexuálneho zneužívania. Sponzorské združenie je vždy dôležitým pilierom cirkusového projektu, ktorý sa koná každé štyri roky. S pomocou sponzorského združenia bolo zakúpených aj mnoho veľkých kusov hracieho vybavenia a hračiek na prestávky. Tieto poznámky opäť zdôraznili, že združenie žije zo svojich členov a stalo sa dôležitou súčasťou života školy. Po voľbe nového predstavenstva mohlo združenie privítať pani Ritu Meyerovú ako prvú predsedníčku a pána Tobiasa Bürgera ako druhého predsedu. Každý, kto má záujem vstúpiť do združenia, môže kedykoľvek kontaktovať riaditeľku školy Máriu Schmeingovú.

V prvom rade sprava doľava: Nadine Hewing, Rita Meyer (1. predsedníčka), Karin Kottig (tajomníčka)

Zadný rad zľava: Marlene Krefter (hodnotiteľka), Tobias Bürger (2. predseda), Maria Schmeing (riaditeľka/hodnotiteľka), Andrea Kuhnert-Grote (hodnotiteľka), Stefan Konetzka (pokladník), Carolin Bunnefeld (hodnotiteľka)

Na obrázku nie je: Jenny Herbst (hodnotiteľka)

Slávnostné odovzdávanie športových odznakov 24. mája 2024

V minulom školskom roku sa všetci žiaci Bernhard-Overberg-Schule opäť zapojili do výzvy získať nemecký športový odznak. Išlo o kombináciu rôznych cvičení v oblasti vytrvalosti, sily, rýchlosti a koordinácie. Podmienkou na získanie tohto odznaku je aj schopnosť plávať.

Športové odznaky v zlatej, striebornej a bronzovej farbe boli deťom slávnostne odovzdané. Za búrlivého potlesku udelili riaditeľka školy Maria Schmeing a pán Dominik Mikus zo Sparkasse Gronau-Epe spolu 107 odznakov, z toho 55 bronzových, 47 strieborných a 5 zlatých.


Športový festival 23.5.2024

Škola Bernhard-Overberg v Epe bola plná pohybu. Celá školská komunita sa vo štvrtok 24. mája stretla na veľkom školskom pozemku, aby sa zúčastnila na športovom dopoludní. Okrem disciplín na získanie športového odznaku, ako je beh na 800 metrov, skok do diaľky alebo skákanie cez švihadlo, bolo na programe množstvo tímových a zručnostných hier. Všetky deti, učitelia a mnohí pomáhajúci rodičia a starí rodičia boli v to dopoludnie spoločne v pohybe!


Noví pomocníci pri prestávke

V škole Bernharda Overberga boli teraz certifikovaní noví pomocníci pri prestávkach.

Sú to deti z tretieho a štvrtého ročníka, ktoré okrem pravidelných vedúcich pôsobia ako kontaktné osoby pre ostatné deti počas ranných prestávok. Tomu predchádzal kvalifikačný kurz spolu so školskou sociálnou pracovníčkou Christiane Liebingovou, na ktorom sa žiaci naučili, ako môžu počas prestávok pomáhať iným deťom. K úlohám pomocníkov o prestávke patrí pomoc pri drobných sporoch a úrazoch, sprevádzanie nových detí na školskom ihrisku, ich upokojovanie a rozdávanie a organizovanie požičiavania hier. Školská komunita ocenila svojich pomocníkov o prestávke veľkým potleskom a certifikátom.

Naši pomocníci pri prestávke

Rozlúčka

Museli sme sa rozlúčiť aj s našou učiteľkou stážistkou pani Kieke. Teraz je už kvalifikovanou učiteľkou a môže nastúpiť na novú školu. Aj jej želáme všetko najlepšie!


Rozlúčka

Dnes sme sa museli rozlúčiť s našou dlhoročnou spoločníčkou pani Mietheovou. Prajeme jej všetko najlepšie do budúcnosti!


Náš správca mal narodeniny!


Karneval 2024

Slávnostné odovzdávanie cien

Dnes, 30. januára 2024, bola v našej škole pani Niesingová zo Spoločnosti na podporu prírody, aby udelila cenu tretiakom. Na jeseň minulého roka obe triedy na hodinách prírodovedy skúmali rastliny pri ceste a vytvorili herbár s viac ako 20 rôznymi rastlinami. Tento súťažný príspevok bol teraz ocenený hlavnou cenou. Obe triedy mohli vycestovať do Frankenhofu a stráviť tam jedno dopoludnie. Po slávnostnom odovzdaní cien si všetky deti mohli vyrobiť niekoľko guľôčok zo semienok z pôdy, hliny, vody a semienok poľných kvetov. Tie teraz musia vyschnúť a od apríla sa môžu vysievať vonku.

Veľké filmové dni sú možné vďaka sponzorskému združeniu

Tento rok sa celá školská komunita na Bernhard-Overberg-Schule zapojila do školských filmových týždňov, celoštátneho programu filmovej výchovy. Umožnila to sponzorská organizácia školy, ktorá finančne podporila toto podujatie pre všetky deti. Všetci cestovali vlakom na hlavnú stanicu v Gronau. Pre mnohé deti to bola tiež vzrušujúca prvá skúsenosť. V kine Cinetech v Gronau si jednotlivé ročníky pozreli vybrané filmy, o ktorých sa potom ďalej diskutovalo v triedach.

2. ročník školy Bernharda Overberga pred kinom v Gronau.

Videonahrávky s Dennisom a Dennisom 8. januára 2024

V rámci projektu Kulturstrolche boli na našej škole Dennis Buss a Dennis Mätzig, ktorí s triedami 3a a 3b robili zvukové a filmové nahrávky. Spolu s ostatnými triedami Kulturstrolche v Gronau vytvoria hudobný videoklip, ktorý bude čoskoro dostupný na YouTube.


Otvoriť spev 20.12.2023

V posledný deň školy sa 1. a 3. ročník a potom 2. a 4. ročník stretli so svojimi rodičmi v športovej hale. Tam si spoločne zaspievali a všetky triedy si pripravili krátke vystúpenie. Medzi týmito dvoma vystúpeniami Förderverein ponúkol čakajúcim rodičom vo foyeri kávu a sušienky.


Kampaň za zdravie zubov

V posledných dvoch týždňoch sme v našej škole zorganizovali kampaň zameranú na zdravie zubov. Každá trieda mala dve vyučovacie hodiny na tému zdravé zuby. Na rôznych stanovištiach sa deti dozvedeli o zuboch, o stavbe zuba, o tom, ako si správne čistiť zuby a mnoho ďalšieho.


Kontrola bicyklov políciou

Dnes opäť nastal ten čas: polícia prišla skontrolovať všetky bicykle, či fungujú svetlá a brzdy.Ľahký traktor

Na školskom dvore nás dnes ráno čakalo niekoľko traktorov vyzdobených nespočetným množstvom svetielok, vianočných stromčekov, snehuliakov a Santov. Bolo sa na čo pozerať!


Zber vianočných balíčkov

Advent je v škole Bernharda Overberga každoročne veľmi výnimočným obdobím: školská komunita vyzdobila celú školu na Vianoce v rámci remeselného dopoludnia a každé ráno sa vyučovanie začína krátkou prestávkou, počas ktorej všetky deti spievajú a čítajú nahlas. Počas tohto času sa deti zameriavajú aj na to, ako môžu pomôcť iným ľuďom. Môže to byť drobná každodenná pomoc na školskom dvore, napríklad veselý smiech alebo pomoc s domácimi úlohami, alebo podpora partnerskej školy v Ugande. Mimoriadne dôležitá je pre školskú komunitu aj spolupráca s potravinovou bankou Gronauer Tafel, ktorá tento rok opäť iniciuje akciu vianočných balíčkov. Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch deti z Bernhard-Overberg-Schule usilovne balili veľké balíčky, ktoré skupina pomocníkov z prestávky spolu s riaditeľkou školy Mariou Schmeingovou odovzdala Georgovi Gartmannovi a Manfredovi Lenzovi z Gronauer Tafel.


Kobyly, 6.12.2023

Práve na Mikuláša boli pre všetkých pripravené chutné kobylie líčka! Podporný spolok Bernhard-Overberg-Schule prekvapil celú školskú komunitu kobylími líčkami. Niektoré deti zo školského parlamentu zabalili chutné kobylie líčka do vrecúšok. Tie sa potom rozdali do tried. Bolo to veľké prekvapenie, z ktorého mali veľkú radosť nielen deti!

Exkurzia do Ketteler Hof 11. septembra 2023

Dnes sa celá škola vybrala na výlet do Ketteler Hof. Päť autobusov vyrazilo ráno o 8.15 hod. Všetky deti prežili nezabudnuteľný deň v jasnom slnečnom počasí.Zmrzlina s prekvapením pre každého!

Dnes bolo pre všetky deti v škole pripravené prekvapenie v podobe zmrzliny!

Okres Borken vidí žltú farbu

Prvé týždne školy sú za nami. Všetci prváci dostali čiapky z kampane "Borkenský okres vidí žlto". S čiapkami na hlave svietime v premávke a každý nás dobre vidí.