Misja

Misja naszej szkoły

Przywiązujemy szczególną wagę do ożywionego życia szkolnego.

Nasza szkoła powinna być nie tylko miejscem do nauki, ale także miejscem do życia dla każdego dziecka. Ważne są dla nas pokojowe i przyjazne interakcje między wszystkimi osobami zaangażowanymi w życie szkoły (dziećmi, rodzicami, nauczycielami i opiekunami). Pragniemy bliskiej, otwartej i opartej na zaufaniu współpracy z rodzicami w celu wypełnienia naszej wspólnej misji edukacyjnej. Wspieramy wszystkich uczniów w równym stopniu w ich rozwoju osobistym, zachowaniach społecznych oraz umiejętnościach artystycznych i praktycznych, biorąc pod uwagę ich indywidualną sytuację. Uczymy podstawowych umiejętności, wiedzy i zdolności w zakresie treści i formy w taki sposób, aby były one dostosowane do indywidualnych możliwości uczenia się i doświadczeń naszych uczniów, ale także spełniały przyszłe wymagania. Chcemy promować mocne strony; chcemy zapewnić przestrzeń, czas i najlepsze możliwe wsparcie dla indywidualnej nauki. Podtrzymujemy entuzjazm naszych uczniów do nauki i motywujemy ich do osiągnięcia poziomu zaangażowania, który jest niezbędny w naszym społeczeństwie. Poprzez harmonijną współpracę w szkole i poza nią dążymy do stworzenia przyjemnej atmosfery życia i pracy, która umożliwia harmonizację tego, co nowe, z tym, co wypróbowane i sprawdzone.


Chcemy, aby nasi uczniowie opuścili naszą szkołę jako dobrze zaokrąglone osoby. Dla organizacji naszych lekcji oznacza to, że nasze nauczanie powinno zachęcać dzieci do otwartości i zainteresowania oraz uczyć je traktowania innych z szacunkiem i zrozumieniem. Nasze lekcje powinny promować rozwój osobisty dzieci (lekcje jako miejsce, w którym dzieci żyją i uczą się) i są ważną częścią naszej kultury szkolnej. Tematy i zagadnienia są istotne dla lekcji tylko wtedy, gdy pochodzą ze świata dzieci, tj. jeśli mają lub mogą mieć znaczenie w ich życiu w przyszłości. Nasze lekcje powinny nie tylko powtarzać doświadczenia, ale także otwierać nowe horyzonty. Powinny zachęcać dzieci do zadawania pytań. Z punktu widzenia rozwoju nowych interpretacji u dzieci, tematy muszą być pedagogicznie uzasadnione. Lekcje powinny zachęcać do stawiania elementarnych pytań. Zorientowanie na działanie i sytuację, a także niezależne uczenie się są ważnymi cechami lekcji (dzieci jako aktywni, kompetentni partnerzy, którzy przyczyniają się do lekcji), a nasze lekcje powinny równoważyć tendencję do indywidualizacji (edukacja społeczna: rozumienie innych, współpraca, podejmowanie wspólnych decyzji...). Nasze lekcje powinny być skierowane do dzieci jako członków grupy. Powinny promować kompetencje metodologiczne (różnorodność metod) dzieci. Nasze lekcje odbywają się zgodnie z zasadą nauczyciela klasowego i/lub jako lekcje przedmiotowe (w miarę możliwości interdyscyplinarne). Nasze lekcje mają za zadanie uwzględniać heterogeniczność różnych grup (etnicznych, językowych, kulturowych) i promować wzajemne zainteresowanie (uczenie się międzykulturowe).

Aby dzieci mogły się uczyć, szczególnie ważne jest dla nas, aby budynek szkoły był wyposażony w sposób przyjazny dzieciom i nowoczesny. Na przykład dostępna jest sala komputerowa do rozwijania umiejętności medialnych. Oprócz zwykłego programu nauczania oferujemy grupy robocze promujące kreatywność i trenujące umiejętności poznawcze (kluby piłki nożnej i szycia).