Praca socjalna w szkole

Czym zajmuje się szkolna praca socjalna?

Szkolna praca socjalna jest otwartą i bezpłatną usługą dla uczniów, rodziców i nauczycieli, która jest niezależnie i trwale zakotwiczona w codziennym życiu szkoły.

Celem jest stworzenie przyjemnej i społecznej atmosfery nauki dla wszystkich w środowisku szkolnym.

Program szkolnej pracy socjalnej opiera się na dobrowolności i poufności. Oznacza to, że wszystkie powierzone mi sprawy są traktowane jako poufne i podlegają obowiązkowi zachowania tajemnicy.

 

Jakie są zadania szkolnej pracy socjalnej?

Doradztwo i wsparcie dla uczniów:

 • Kłótnia lub kłopoty z przyjaciółmi.
 • Coś sprawia, że jest Pan smutny lub zły, a może nawet nie wie Pan, co to za uczucie, które nie daje Panu spokoju.
 • Ma Pan/Pani problemy z nauczycielem.
 • Ma Pan problemy z rodzicami.
 • Potrzebuje Pan wskazówki, aby rozwiązać problem.
 • Chce Pan po prostu z kimś porozmawiać.

 

Doradztwo i wsparcie dla rodziców:

 • Czy mają Państwo pytania dotyczące rodziny, edukacji lub szkoły?
 • Chcieliby Państwo uzyskać wsparcie, ale nie wiedzą JAK lub GDZIE można je uzyskać?
 • Szkolny pracownik socjalny organizuje kontakt z innymi usługami wsparcia, takimi jak poradnie, władze (np. urząd ds. młodzieży) itp. i w razie potrzeby towarzyszy rodzicom w kontaktach z tymi usługami.

 

Doradztwo i wsparcie dla nauczycieli i kierownictwa szkoły w kwestiach społeczno-edukacyjnych (np. dyskusje kryzysowe i konfliktowe)

 

Współpraca w szkole

 • Wspólne projekty w klasie dla lepszej współpracy
 • Profilaktyczny trening społeczny
 • Wsparcie w przypadku konfliktów klasowych i udział w radzie klasowej
 • Parlament Studentów
 • Pomocnicy w przerwie
 • Pomoc w przejściu z przedszkola do szkoły podstawowej i ze szkoły podstawowej do szkoły średniej
 • Ścisła współpraca z OGS i ÜMI