Училищна социална работа

С какво се занимава социалната работа в училище?

Училищната социална работа е отворена и безплатна услуга за ученици, родители и учители, която е независима и трайно вписана в училищното ежедневие.

Целта е да се създаде приятна и социална учебна атмосфера за всички в училищната среда.

Програмата за социална работа в училище се основава на доброволност и поверителност. Това означава, че всички въпроси, които са ми поверени, се третират поверително и са обект на задължение за конфиденциалност.

 

Какви са задачите на социалната работа в училище?

Консултации и подкрепа за учениците:

 • Имате спор или проблеми с приятелите си.
 • Нещо ви натъжава или ядосва, а може би дори не знаете какво е това чувство, което не ви оставя на мира.
 • Имате проблеми с учител.
 • Имате проблеми с родителите си.
 • Нуждаете се от съвет, за да решите даден проблем.
 • Просто искате да си поговорите с някого.

 

Консултации и подкрепа за родители:

 • Имате въпроси за семейството, образованието или училището?
 • Искате да получите подкрепа, но не знаете КАК и КЪДЕ да я получите?
 • Училищният социален работник организира контакт с други служби за подкрепа, като например консултативни центрове, власти (напр. служба за младежки грижи) и др., и придружава родителите до тези служби, ако желаят.

 

Консултиране и подкрепа на учителите и училищното ръководство по социално-образователни въпроси (напр. обсъждане на кризи и конфликти)

 

Сътрудничество в училището

 • Съвместни проекти в класната стая за по-добро сътрудничество
 • Превантивно социално обучение
 • Подкрепа при конфликти в класа и участие в съвета на класа
 • Ученически парламент
 • Помощници за почивка
 • Подкрепа при прехода от детска градина към начално училище и от начално училище към средно училище
 • Тясно сътрудничество със СГС и ÜMI