Koolide sotsiaaltöö

Mida teeb koolide sotsiaaltöö?

Koolide sotsiaaltöö on avatud ja tasuta teenus õpilastele, lapsevanematele ja õpetajatele, mis on iseseisvalt ja püsivalt seotud kooli igapäevaeluga.

Eesmärk on luua koolikeskkonnas kõigile meeldiv ja sotsiaalne õpikeskkond.

Koolide sotsiaaltööprogramm põhineb vabatahtlikkusel ja konfidentsiaalsusel. See tähendab, et kõiki mulle usaldatud küsimusi käsitletakse konfidentsiaalselt ja nende suhtes kehtib konfidentsiaalsuskohustus.

 

Millised on koolide sotsiaaltöö ülesanded?

Õpilaste nõustamine ja toetamine:

 • Teil on tüli või te satute sõpradega hätta.
 • Midagi teeb teid kurvaks või vihaseks või võib-olla te isegi ei tea, mis see tunne on, mis ei jäta teid rahule.
 • Teil on probleeme õpetajaga.
 • Teil on probleeme oma vanematega.
 • Probleemi lahendamiseks on vaja nõuannet.
 • Sa tahad lihtsalt kellegagi vestelda.

 

Nõustamine ja toetus vanematele:

 • Kas teil on küsimusi perekonna, hariduse või kooli kohta?
 • Kas soovite toetust, kuid ei tea, KUIDAS või KUIDAS te seda saate?
 • Kooli sotsiaaltöö korraldab kontakte teiste tugiteenustega, nagu nõustamiskeskused, ametiasutused (nt noorsooamet) jne, ning saadab vanemaid soovi korral nende teenuste juurde.

 

Õpetajate ja kooli juhtkonna nõustamine ja toetamine sotsiaalpedagoogilistes küsimustes (nt kriisi- ja konfliktide arutelud).

 

Koostöö koolis

 • Ühisprojektid klassiruumis parema koostöö tagamiseks
 • Ennetav sotsiaalkoolitus
 • Toetus klassikonfliktide lahendamisel ja osalemine klassinõukogus
 • Üliõpilasparlament
 • Pausi abilised
 • Toetus üleminekul lasteaiast algkooli ja algkoolist keskkooli
 • Tihe koostöö OGSi ja ÜMIga