Socialt arbejde i skolen

Hvad laver socialt arbejde i skolen?

Skolesocialarbejde er en åben og gratis tjeneste for elever, forældre og lærere, som er uafhængigt og permanent forankret i skolens hverdag.

Målet er at skabe en behagelig og social læringsatmosfære for alle i skolemiljøet.

Programmet for skolesocialt arbejde er baseret på frivillighed og fortrolighed. Det betyder, at alle sager, der overdrages til mig, behandles fortroligt og er underlagt tavshedspligt.

 

Hvad er skolesocialrådgiverens opgaver?

Rådgivning og støtte til elever:

 • Du har et skænderi eller kommer i problemer med dine venner.
 • Noget gør dig trist eller vred, eller måske ved du ikke engang, hvad det er for en følelse, der ikke vil lade dig være i fred.
 • Du har problemer med en lærer.
 • Du har problemer med dine forældre.
 • Du har brug for et tip til at løse et problem.
 • Du vil bare gerne snakke med nogen.

 

Rådgivning og støtte til forældre:

 • Har du spørgsmål om familie, uddannelse eller skole?
 • Vil du gerne have støtte, men ved ikke HVORDAN eller HVOR du kan få det?
 • Skolesocialrådgiveren formidler kontakt til andre støttetjenester, såsom rådgivningscentre, myndigheder (f.eks. ungdomskontoret) osv. og ledsager forældrene til disse tjenester, hvis det ønskes.

 

Rådgivning og støtte til lærere og skoleledelse i socialpædagogiske spørgsmål (f.eks. krise- og konfliktdiskussioner)

 

Samarbejde i skolen

 • Fælles projekter i klasseværelset for bedre samarbejde
 • Forebyggende social træning
 • Støtte i forbindelse med klassekonflikter og deltagelse i klasserådet.
 • Studenterparlamentet
 • Hjælpere til pauser
 • Støtte til overgangen fra daginstitution til grundskole og grundskole til ungdomsuddannelse
 • Tæt samarbejde med OGS og ÜMI