Sosialt arbeid i skolen

Hva gjør sosialfaglig arbeid i skolen?

Skolesosialt arbeid er en åpen og gratis tjeneste for elever, foreldre og lærere som er uavhengig og fast forankret i skolehverdagen.

Målet er å skape en hyggelig og sosial læringsatmosfære for alle i skolemiljøet.

Skolesosialprogrammet er basert på frivillighet og taushetsplikt. Det betyr at alle saker som overlates til meg, behandles konfidensielt og er underlagt taushetsplikt.

 

Hva er skolesosialarbeidets oppgaver?

Rådgivning og støtte til elever:

 • Du krangler eller havner i trøbbel med vennene dine.
 • Noe gjør deg trist eller sint, eller kanskje du ikke engang vet hva det er for en følelse som ikke lar deg være i fred.
 • Du har problemer med en lærer.
 • Du har problemer med foreldrene dine.
 • Du trenger et tips for å løse et problem.
 • Du vil bare snakke med noen.

 

Rådgivning og støtte til foreldre:

 • Har du spørsmål om familie, utdanning eller skole?
 • Ønsker du støtte, men vet ikke HVORDAN eller HVOR du kan få det?
 • Skolesosialarbeideren formidler kontakt med andre hjelpeinstanser, som rådgivningssentre, myndigheter (f.eks. sosialkontoret) osv. og følger foreldrene til disse instansene hvis det er ønskelig.

 

Rådgivning og støtte til lærere og skoleledelse i sosialpedagogiske spørsmål (f.eks. krise- og konfliktsamtaler).

 

Samarbeid på skolen

 • Felles prosjekter i klasserommet for bedre samarbeid
 • Forebyggende sosial trening
 • Støtte i forbindelse med klassekonflikter og deltakelse i klasserådet.
 • Studentparlamentet
 • Hjelpere i pausen
 • Støtte ved overgangen fra barnehage til barneskole og barneskole til videregående skole
 • Tett samarbeid med OGS og ÜMI