Socialt arbete i skolan

Vad gör socialt arbete i skolan?

Skolans sociala arbete är en öppen och kostnadsfri tjänst för elever, föräldrar och lärare som är oberoende och permanent förankrad i skolans vardag.

Målet är att skapa en trevlig och social inlärningsatmosfär för alla i skolmiljön.

Programmet för socialt arbete i skolan bygger på frivillighet och sekretess. Det innebär att alla frågor som anförtros mig behandlas konfidentiellt och omfattas av tystnadsplikt.

 

Vilka är uppgifterna för skolans sociala arbete?

Rådgivning och stöd för elever:

 • Du bråkar eller hamnar i trubbel med dina vänner.
 • Något gör dig ledsen eller arg eller kanske vet du inte ens vad det är för känsla som inte lämnar dig i fred.
 • Du har problem med en lärare.
 • Du har problem med dina föräldrar.
 • Du behöver ett tips för att lösa ett problem.
 • Du vill bara prata med någon.

 

Rådgivning och stöd till föräldrar:

 • Har du frågor om familj, utbildning eller skola?
 • Vill du ha stöd, men vet inte HUR eller VART du kan få det?
 • Skolans sociala arbete förmedlar kontakt med andra stödtjänster, såsom rådgivningscenter, myndigheter (t.ex. ungdomsmottagningen) etc. och följer med föräldrarna till dessa tjänster om så önskas.

 

Rådgivning och stöd till lärare och skolledning i socialpedagogiska frågor (t.ex. kris- och konfliktdiskussioner)

 

Samarbete inom skolan

 • Gemensamma projekt i klassrummet för bättre samarbete
 • Förebyggande social träning
 • Stöd vid klasskonflikter och deltagande i klassrådet
 • Studenternas parlament
 • Hjälpmedel för att bryta
 • Stöd vid övergången från daghem till grundskola och från grundskola till gymnasium
 • Nära samarbete med OGS och ÜMI