Koulun sosiaalityö

Mitä koulujen sosiaalityö tekee?

Koulun sosiaalityö on avoin ja maksuton palvelu oppilaille, vanhemmille ja opettajille, joka on itsenäisesti ja pysyvästi ankkuroitu koulun arkeen.

Tavoitteena on luoda miellyttävä ja sosiaalinen oppimisilmapiiri kaikille kouluympäristössä.

Koulun sosiaalityön ohjelma perustuu vapaaehtoisuuteen ja luottamuksellisuuteen. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki minulle uskotut asiat käsitellään luottamuksellisesti ja niitä koskee vaitiolovelvollisuus.

 

Mitkä ovat koulun sosiaalityön tehtävät?

Neuvonta ja tuki oppilaille:

 • Sinulla on riitaa tai joudut vaikeuksiin ystäväsi kanssa.
 • Jokin tekee sinut surulliseksi tai vihaiseksi, tai ehkä et edes tiedä, mikä tämä tunne on, joka ei jätä sinua rauhaan.
 • Sinulla on ongelmia opettajan kanssa.
 • Sinulla on ongelmia vanhempiesi kanssa.
 • Tarvitset vinkin ongelman ratkaisemiseksi.
 • Haluat vain jutella jonkun kanssa.

 

Neuvontaa ja tukea vanhemmille:

 • Onko sinulla kysymyksiä perheestä, koulutuksesta tai koulusta?
 • Haluaisitko tukea, mutta et tiedä, MITEN tai mistä sitä saa?
 • Koulun sosiaalityö huolehtii yhteydenpidosta muihin tukipalveluihin, kuten neuvoloihin, viranomaisiin (esim. nuorisotoimi) jne., ja saattaa vanhemmat halutessaan näihin palveluihin.

 

Opettajien ja koulun johdon neuvonta ja tukeminen sosiaalipedagogisissa kysymyksissä (esim. kriisi- ja konfliktikeskustelut).

 

Yhteistyö koulussa

 • Yhteiset hankkeet luokkahuoneessa parempaa yhteistyötä varten
 • Ennaltaehkäisevä sosiaalinen koulutus
 • Tuki luokkaristiriidoissa ja osallistuminen luokkaneuvostoon.
 • Opiskelijaparlamentti
 • Taukoavustajat
 • Tuki siirtymisessä päiväkodista alakouluun ja alakoulusta yläkouluun.
 • Tiivis yhteistyö OGS:n ja ÜMI:n kanssa