Školní sociální práce

Co dělá školní sociální práce?

Školní sociální práce je otevřená a bezplatná služba pro žáky, rodiče a učitele, která je nezávisle a trvale zakotvena v každodenním životě školy.

Cílem je vytvořit ve školním prostředí příjemnou a společenskou atmosféru pro učení.

Program školní sociální práce je založen na dobrovolnosti a důvěrnosti. To znamená, že všechny záležitosti, které mi byly svěřeny, jsou považovány za důvěrné a podléhají povinnosti mlčenlivosti.

 

Jaké jsou úkoly školní sociální práce?

Poradenství a podpora pro žáky:

 • Pohádáte se nebo se dostanete do problémů s přáteli.
 • Něco vás rozesmutní, rozzlobí nebo možná ani nevíte, co je to za pocit, který vás nenechá na pokoji.
 • Máte problémy s učitelem.
 • Máte problémy s rodiči.
 • K vyřešení problému potřebujete tip.
 • Chcete si jen s někým popovídat.

 

Poradenství a podpora pro rodiče:

 • Máte otázky týkající se rodiny, vzdělání nebo školy?
 • Chtěli byste podporu, ale nevíte, JAK nebo KDE ji můžete získat?
 • Školní sociální pracovnice zprostředkovává kontakt s dalšími podpůrnými službami, jako jsou poradenská centra, úřady (např. úřad pro mládež) atd., a v případě potřeby doprovází rodiče do těchto služeb.

 

Poradenství a podpora učitelů a vedení školy v sociálně-výchovných otázkách (např. diskuse o krizích a konfliktech).

 

Spolupráce ve škole

 • Společné projekty ve třídě pro lepší spolupráci
 • Preventivní sociální výcvik
 • Podpora při řešení třídních konfliktů a účast v třídní radě.
 • Studentský parlament
 • Pomocníci při přestávce
 • Podpora při přechodu ze školky na základní školu a ze základní školy na střední školu.
 • Úzká spolupráce s OGS a ÜMI