Overberg alkaen A-Z

A-Z

Overberg alkaen A-Z

A

Nykyiset osoitteet/puhelinnumerot
Nykyiset osoitteesi ja puhelinnumerosi ovat meille erittäin tärkeitä - erityisesti hätätilanteissa. Ilmoittakaa koululle välittömästi kaikista muutoksista.

"Liikennevalojärjestelmä"
Kaikissa luokissa on käytössä "liikennevalojärjestelmä". Jos lapset eivät noudata luokan ja/tai koulun sääntöjä, heidät siirretään liikennevalossa tasoa alemmas. Näin lapsille tehdään selväksi, että jos he häiritsevät koulupäivää useita kertoja, he voivat joutua poistumaan luokasta ja menemään toiseen huoneeseen oppimaan.

Pysähtyminen/pysäköinti koulun sisäänkäynnin edessä
Noudata pysähtymiskieltosääntöä. Pysähtyminen/pysäköinti koulun porttien ja pyörätelineiden luona olevan sisäänkäynnin edessä on suuri vaara oppilaillemme. Miksi? Jokainen auto estää lapsia näkemästä tietä. Lisäksi liikkuvat autot vaarantavat oppilaat. Älkää tukkiko asukkaiden ajoväyliä. Huolehtikaa siitä, että lapset nousevat autosta jalkakäytävällä.

Antolin
"Antolin" on internet-palvelu (www.antolin.de), jossa oppilaita pyydetään vastaamaan kysymyksiin lukemastaan kirjasta tai lukukirjan teksteistä. Luokanopettaja rekisteröi lapset ja jakaa käyttötiedot. Ohjelmaa voidaan sitten työstää myös kotona.

Opintoryhmät
Oppilaiden taipumusten, kiinnostuksen kohteiden ja erityislahjakkuuksien edistämiseksi perustetaan opintoryhmiä Fördervereinin taloudellisella tuella.

Aula
Vanhan rakennuksemme yläkertaan on perustettu kokoontumissalimme. Siellä järjestetään kouluelämän tärkeimmät tapahtumat: Tietoillat, oppilasteatteri, jumalanpalvelukset, oppilaille, opettajille ja vanhemmille suunnatut tapahtumat jne.

B

Ekaluokkalaisten saattaminen kouluun
Ekaluokkalaisten saattaminen kouluun ensimmäisinä kouluviikkoina on erittäin järkevää. Sinun tulisi selittää lapsellesi koulureitti yksityiskohtaisesti (jos mahdollista, jo ennen koulun alkua), kulkea samaa, turvallista (kierto-)reittiä yhä uudelleen, osoittaa vaaranpaikkoja ja harjoitella oikeaa liikennekäyttäytymistä yhdessä lapsesi kanssa. Ohjaus päättyy yleensä koulun portilla.

Neuvontaa koulussamme
Neuvontaa koulussamme järjestetään eri tavoin. Oppilaat saavat apua ja vinkkejä oppitunneilla ja saavat palautetta jatkotyöskentelyä varten oppimistavoitearviointien jälkeen. Vanhemmat saavat tietoa tarpeen mukaan opettajien viikoittaisilla neuvontatunneilla tai vanhempainneuvottelupäivillä. Voimme myös ottaa yhteyttä Caritas-neuvontaan ja Borkenin alueen alueelliseen kouluneuvontaan.

Valvonta kouluajan ulkopuolella
Oppilaitoksemme oppilaita valvotaan koulubussien saapumisesta lähtien (noin klo 7.30 alkaen). Koulun jälkeiselle ajalle tarjotaan lastenhoitoa OGS:ssä ja ÜMI:ssä (ks. OGS, ks. ÜMI).

Poissaolot / vapautus oppitunneista kouluaikana
Poissaolot kouluaikana ovat mahdollisia esimerkiksi häiden, merkkipäivien, syntymien, kuolemantapausten, vakavien sairauksien, uskonnollisten juhlapyhien ja vastaavien vuoksi. Esitä pyyntö mahdollisimman aikaisin luokanopettajalle tai rehtorille tai sovi tapaamisesta.

Liikkumisystävällinen koulu
Koulumme on tunnustettu "liikkumisystävälliseksi kouluksi". Tiedämme, että liikkuminen ja oppiminen liittyvät toisiinsa. Siksi pidämme tärkeänä liikuntataukoja oppitunneilla ja leikkimahdollisuuksia välitunneilla ja iltapäivisin. Koulumme pihalla on monia liikuntapaikkoja, kiipeilymahdollisuuksia ja leikkipaikkoja. Näin voimme vastata oppilaidemme liikuntahaluun.

C

Tietokone
Oppilaiden tulisi oppia käyttämään tietokoneita järkevästi ja soveltaa hankittuja taitoja järkevästi ja vastuullisesti. Oppilaat käyttävät oppimisohjelmia harjoitteluun eri oppimisen osa-alueilla. Tietokonehuoneessamme on Internet-yhteydellä varustettuja tietokoneita. Koulumme mediakonseptista käy ilmi, mitä lasten tulisi oppia tietokoneella peruskoulun loppuun mennessä.

D

Dyskalkulia / dyskalkulia
Joillakin oppilailla on erityisiä vaikeuksia matematiikan alalla. Jos oppimisvaikeuksia ei voida korjata yleisillä tukitoimilla (suoraan luokassa tai tukiopetuksessa), järjestetään mahdollisuuksien mukaan lisätukea vanhempia kuullen. Myös koulun ulkopuolisia asiantuntijoita voidaan kutsua paikalle (koulupsykologinen neuvontapiste, terapeutit jne.). Tietoja saa koulun johdolta.

E

Kouluun ilmoittautuminen
Uusien oppilaiden ei pitäisi saapua kouluun valmistautumattomina. Siksi järjestämme (osittain yhteistyössä paikallisten päiväkotien kanssa) jo kauan ennen koulun alkua tiedotus- ja tutustumistilaisuuksia, esim: Kouluun ilmoittautuminen ja "kouluun ilmoittautumiskurssi" Yhteydenpito ja tiedonvaihto päiväkotien kanssa, päiväkotiryhmien vierailut koulussamme, iltapäivä ennen kesälomaa tuleville ekaluokkalaisille tutustumista varten.

Vanhempaintietoa
Paljon tietoa annetaan "SchoolFoxin" kautta. Kotisivuillamme on myös yleiskatsaus koulumme toimintaan ja päivämääriin. Vanhemmat saavat yleiskatsauksen päivämääristä kunkin lukuvuoden alussa.

Vanhempien neuvottelupäivät
Vanhempien neuvottelupäiviä järjestetään kaksi kertaa vuodessa (syksyllä ja keväällä). Vanhempien on ilmoitettava koululle klo 7.50 mennessä, jos heidän lapsensa ei pääse oppitunneille.

F

Korjaava opetus
Korjaavan opetuksen tulisi hyödyttää kaikkia oppilaita. Se auttaa varmistamaan, että kaikki lapset saavat parhaan mahdollisen tuen suoritustasollaan, vaikka heillä olisi oppimisvaikeuksia. Tukiopetusta annetaan pienryhmissä tai luokassa.

Förderverein
"Förderverein der Bernhard-Overberg-Schule zu Gronau- Epe e.V." perustettiin vuonna 1987 vanhempien aloitteesta. Se on asettanut tavoitteekseen edistää koulumme opetustyötä toiminnalla ja taloudellisella tuella. Lukuvuodesta 2008/2009 lähtien yhdistys on ottanut hoitaakseen myös avoimen kokopäiväkoulun (OGS) tukemisen. Vuosittainen jäsenmaksu on vähintään 12 euroa, eikä ylärajaa ole. Yhdistykselle voi tehdä lahjoituksia myös jäsenyydestä riippumatta. Jos haluat liittyä yhdistyksen jäseneksi, ota yhteyttä koulun johtoon.

Vapaaehtoinen työskentely
Vapaan työskentelyn vaiheissa oppilaiden tulisi oppia valitsemaan omat tehtävänsä ja vastaamaan itse niiden suorittamisesta. Viime vuosina koulun juhlien tuotto ja Fördervereinin lahjoitukset ovat toistuvasti mahdollistaneet uusien materiaalien hankkimisen vapaata työskentelyä varten.

Löytötavarat
Kaikki löytötavarat luovutetaan opettajainhuoneeseen tai vahtimestarille. Jos niitä ei pystytä tunnistamaan, ne säilytetään "löytötavaralaatikossa" (alakäytävällä). Kaksi kertaa lukuvuodessa kaikki löytötavarat asetetaan näytteille. Sitten lahjoitamme jäljelle jääneet vaatteet hyväntekeväisyyteen.

H

Kotitehtävät
Kotitehtävät täydentävät koulutyötä, ja ne annetaan säännöllisesti ja kirjataan ylös. Kotitehtävien määrä ja vaikeustaso voivat vaihdella luokittain. Perjantaisin lapsille ei anneta kotitehtäviä. Jos lapsesi ei pysty tekemään kotitehtäviä itsenäisesti, kirjoita asiasta merkintä lapsesi koulukirjaan. OGS:ssä kotitehtävät tehdään valvotusti; ÜMI:ssä lapsille annetaan mahdollisuus tehdä kotitehtävät valvotusti. Vanhemmat ovat edelleen vastuussa kotitehtävien oikeellisuuden ja täydellisyyden tarkistamisesta.

Bernhard-Overberg-Schulen kotisivut
Koulullamme on omat kotisivut, joilla voimme tarjota ajantasaista tietoa koulustamme. Koulua koskevien tietojen lisäksi täältä löytyvät valokuvat ja aikataulut. Otamme mielellämme vastaan parannusehdotuksia.

I

Osallisuus
Haluamme olla koulu, jossa kaikki ovat tärkeitä ja tervetulleita ja jossa opetushenkilöstön, kasvatushenkilöstön, vanhempien ja lasten erilaisuus nähdään mahdollisuutena. Myös lapset, joilla on erityisiä opetustarpeita, saavat opetusta yhteisillä oppitunneilla.

Integraatiohenkilöstö
Integraatiohenkilöstö/kouluavustajat tukevat yksittäisiä lapsia selviytymään koulun arjessa.

K

Luokkaretket/luokkaretket
Oppilaamme lähtevät retkelle vähintään kerran vuodessa. Kohteita ovat esimerkiksi Rheinen eläintarha, Bentheimin linna tai Borkenin alue. Jotkut 4. luokat tekevät myös useamman päivän mittaisia retkiä.

Luokanopettajat
Luokanopettajat ovat oppilaillemme tärkeitä yhteyshenkilöitä. Jokaisella luokalla on myös luokanopettajan sijainen, joka sijaistaa luokanopettajaa sairaustapauksissa ja huolehtii oppituntien jatkumisesta.

Luokkaneuvosto
Jokaisen lukukauden alussa luokan vanhemmat kokoontuvat luokkaneuvoston kokoukseen. Tällöin esitellään oppituntien sisältö ja keskustellaan luokan toiminnasta (retket, luokkakokoukset jne.). Hyvä yhteistyö kodin ja koulun välillä on tärkeä edellytys jokaisen lapsen optimaaliselle oppimiselle.

L

Opetus- ja oppimateriaalit
Opetus- ja oppimateriaalit ovat suurelta osin koulun tarjoamia. Niiden tarkoituksena on varmistaa, että oppilaat voivat oppia ja ymmärtää eri tavoin. Vanhempien on maksettava osa oppikirjoista (lakisääteinen vaatimus), ja vanhempien maksuosuus on tällä hetkellä 12 euroa vuodessa. Kaikki kirjat on varustettava kannella ja niitä on käsiteltävä huolellisesti.

Suoritusten arviointi
Koulumme oppilaat valmistautuvat hitaasti koulumenestyksen arviointiin. Ensimmäisenä ja toisena kouluvuonna oppilaiden suorituksia kuvataan ilman arvosanoja. Suorituksina arvioidaan paitsi tuloksia, myös ponnistuksia ja oppimisen edistymistä. Vuosiluokilla 3 ja 4 matematiikan ja saksan oppimistavoitearvioinnit arvioidaan arvosanoin. Sovimme suoritusvaatimuksista kouluohjelmamme perusteella ja ottaen huomioon NRW:n opetussuunnitelmien "osaamisodotukset" yksittäisten oppiaineiden osalta vuositasolla.

Oppimispaja
Oppimispaja, joka aloitti toimintansa Bernhard-Overberg-Schoulussa helmikuussa 1995, toimii omien ja muiden Gronaun ja Epen alueen peruskoulujen opettajien koulutuspaikkana. Ajankohtaiset koulutusohjelmat löytyvät koulumme verkkosivuilta.

Lukeminen
Myös "media-aikana" haluamme houkutella oppilaat lukemaan. Uskomme, että lukeminen on tulevaisuudessakin välttämätön kulttuuritekniikka. Vapaaehtoiset antavat meille arvokasta apua kerta toisensa jälkeen. Viime vuosina olemme perustaneet erityisesti Antolin-internet-ohjelmaa varten koulukirjaston, joka on jokaisen oppilaan käytettävissä ja johon olemme voineet hankkia (myös Fördervereinin avustuksella) monia välineitä, kuten teemalaatikoita, joissa on tietokirjoja ja lukulaatikoita. Koulumme järjestää säännöllisin väliajoin "Opettajat lukevat ääneen" -kampanjan. Kirjalaatikot, jotka pystyimme hankkimaan Fördervereinin taloudellisella tuella, ovat luokkien lainattavissa, ja ne on eriytetty lukutason mukaan. Koulussa toteutettavia toimia voidaan tukea merkittävästi, jos lukemiseen kannustetaan myös kotona.

Leserechterechtschreibschwäche (LRS)
On oppilaita, joilla on erityisiä vaikeuksia lukemisen ja oikeinkirjoituksen oppimisessa. Jos oppimisvaikeuksia ei voida korjata yleisillä tukitoimilla (suoraan luokassa tai tukiopetuksessa), järjestetään mahdollisuuksien mukaan lisätukea yhdessä vanhempien kanssa. Myös koulun ulkopuolisia asiantuntijoita voidaan käyttää (koulun psykologinen neuvonta, terapeutit jne.). Tietoja saa koulun johdolta.

O

OGS (avoin kokopäiväkoulu)
Koulumme on ollut "avoin kokopäiväkoulu" vuodesta 2008 lähtien. Avoimen kokopäiväkoulun sponsorointi siirtyi kannatusyhdistykselle. Tätä ryhmää varten on perustettu omat tilat. Ryhmä on käytettävissä saattamaan oppilaitamme koulun jälkeen klo 16.00 asti (perjantaisin klo 15.00 asti), valvomaan läksyjen tekemistä, järjestämään lounaan ja tarjoamaan erilaisia aktiviteetteja. Vanhempien on ilmoitettava lapsensa tai lapsensa tähän ryhmään vuodeksi kerrallaan. Lisätietoja löytyy kotisivuiltamme tai niitä voi kysyä koulun johdolta tai OGS:n henkilökunnalta.

P

Välituntien järjestäminen
Välituntien aikana oppilailla on mahdollisuus osallistua erilaisiin leikki- ja urheilutapahtumiin. Koulumme leikkikenttä on varustettu lapsia varten. Lapset voivat lainata leikki- ja urheiluvälineitä välituntien aikana. Näin taukoa voidaan käyttää kasvatuksellisesti mielekkäästi. Koulumme leikkikenttä tarjoaa monia mahdollisuuksia liikkumiseen ja leikkimiseen.

Välituntiavustajat
Kolmannen luokan lapset voivat kouluttautua "välituntiavustajiksi". Sosiaalisen harjoittelun ja erilaisten menetelmien harjoittelun jälkeen he voivat toimia välituntien aikana välittäjinä.

Kumppanuustunnit
Vuosiluokat 1 ja 3 sekä vuosiluokat 2 ja 4 muodostavat kumppanuusluokat. Esimerkiksi ensimmäisinä koulupäivinä uudet oppilaat tutustuvat koulurakennukseen ja koulun toimintatapoihin yhdessä ohjaajan kanssa. Yhteistä toimintaa jatketaan kouluvuoden aikana.

R

Pyöräilykasvatus
Pyöräilykasvatus aloitetaan jo varhaisessa iässä, jotta lapsista tulisi turvallisia tienkäyttäjiä. Ensimmäisestä kouluvuodesta lähtien oppilaamme osallistuvat "Nuorten liikennekoulun" oppitunneille useita kertoja vuodessa. Kuorma-auto, jossa on monenlaista opetusmateriaalia, on pysäköity koulun pihalle, ja liikennekasvattaja opettaa heille liikennekelpoista käyttäytymistä. Aineen oppitunneilla lapsia valmistellaan pyöräilykokeeseen, joka päättyy käytännön liikennekokeeseen 4. luokalla. Tämä harjoittelu tapahtuu koulun pihalla ja tieliikenteessä. Vanhempien tuki on tässä yhteydessä välttämätöntä. Polkupyörät tarkastetaan kerran vuodessa yhteistyössä poliisin kanssa.

Seuraavalle alemmalle luokalle siirtyminen
Seuraavalle alemmalle luokalle siirtyminen on joskus hyödyllistä, ja vanhemmat voivat pyytää sitä, jos oppilaat eivät pysty osallistumaan oppitunneille. Jos vanhemmat ja koulu tekevät yhteistyötä lapsen parhaaksi, yhdenkään lapsen ei tarvitse jäädä "jälkeen"!

S

SchoolFox
SchoolFox on älypuhelimiin ja tietokoneisiin tarkoitettu sovellus, jonka avulla vanhemmat ja opettajat voivat vaihtaa viestejä, kuvia ja asiakirjoja koulussamme. Lapset voidaan ilmoittaa sairaiksi ja vaihtaa hätäyhteystietoja. Kun uudet lapset tulevat kouluumme, vanhemmat saavat SchoolFoxin tunnukset.

Koulupiiri

Alakoulujen koulupiirit on lakkautettu. Vanhemmat voivat vapaasti valita alakoulunsa. Heillä on oikeus ilmoittautua kotiaan lähimpänä olevaan alakouluun.

Koulukirjasto
Koulussa on koulukirjasto ("Leseinsel"). Jokainen oppilas voi lainata kirjan kiinnostuksensa ja oppimistasonsa mukaan. Viime vuosina kirjastoon on otettu yhä enemmän kirjoja, jotka soveltuvat Internet-ohjelmaan "Antolin", jonka parissa lapset voivat työskennellä tietokonehuoneessa.

Koulubussi/taksi
Oppilaat, joiden on kuljettava yli 2 km lähimpään kouluun, kuljetetaan maksutta koulubussilla tai taksilla. Kortteja saa luokanopettajalta kunkin lukuvuoden alussa.

Koulunkäynnin aloittamisvaihe
Koulunkäynnin aloittamisvaihe käsittää koululain mukaisesti vuodet 1 ja 2. Sen tarkoituksena on tarjota jokaiselle lapselle mahdollisimman paljon yksilöllistä tukea. Koulun aloitusvaiheen kesto on 1-3 vuotta. Joka neljäs vuosi vanhemmat, opettajat, oppilaat sekä OGS:n ja ÜMI:n henkilökunta järjestävät yhdessä koulujuhlan. Mahdollisuuksien mukaan jokaisen koulumme oppilaan tulisi saada kokea koulujuhla peruskouluvuosiensa aikana.

Koulun jumalanpalvelukset
Oppilaillemme järjestetään kerran kuukaudessa ekumeeninen jumalanpalvelus juhlasalissa. Uudet oppilaat juhlistavat kouluvuotensa alkua sanajumalanpalveluksella katolisessa kirkossa. Kouluvuoden alussa ja lopussa pidetään kaikille oppilaille jumalanpalvelus katolisessa kirkossa. Neljäsluokkalaisten päätösjumalanpalvelusta vietämme protestanttisessa kirkossa.

Koulukokous
Koulumme koulukokoukseen kuuluu kuusi vanhempien edustajaa ja kuusi opettajien edustajaa. Koulukonferenssi keskustelee ja päättää rehtorin johdolla tärkeistä koulua ja kouluelämää koskevista asioista.oppilasparlamenttiKaikkien luokkien luokkien edustajat ja OGS:n oppilaskunnan edustajat tapaavat säännöllisesti rehtorin kanssa oppilasparlamentissa. Täällä keskustellaan yksittäisten luokkien huolenaiheista ja otetaan huomioon oppilaiden toiveet ja ehdotukset.

Kouluneuvosto
Kaikkien luokkien luokkaneuvostojen puheenjohtajat kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa (tai tarvittaessa useammin), keskustelevat kouluun ja kouluelämään liittyvistä asioista ja saavat koulun johdolta tietoa koulun asioista.

Koulusuunnittelija
Lukuvuodesta 2019/2020 alkaen kaikille lapsille on otettu käyttöön pakollinen koulusuunnittelija. Tähän koulusuunnittelijaan on koottu yhteenveto tärkeistä tiedoista ja järjestelyistä koulussamme. Lapset kirjoittavat säännöllisesti läksyjään tähän vihkoon. Kustannuksista vastaavat osittain vanhemmat ja osittain Förderverein.

Kouluohjelma
Koulumme on viime vuosina kehittänyt kouluohjelmaansa edelleen. Kouluohjelmassamme kuvataan koulumme perustavanlaatuiset kasvatustavoitteet, niihin johtavat polut sekä menettelyt, joilla tavoitteiden saavuttamista seurataan ja arvioidaan. Tämän koulun sisäisen viestinnän ja yhteistyön välineen avulla pyrimme ennen kaikkea varmistamaan opetustyömme laadun.

Koulun ylityspaikat
Jotkut vapaaehtoiset vanhemmat seisovat vuorotellen tien varrella koulun portin edessä ja auttavat lapsia ylittämään tien turvallisesti.
Sihteerin toimisto

Sihteerimme on Birgit Perrevort. Sihteerimme toimisto on avoinna maanantaisin, tiistaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 7.45-12.00.

Urheilujuhlat
Koulumme järjestää joka vuosi urheilujuhlat. Täällä on tarjolla muun muassa kansallisten nuorten kisojen lajeja, ja oppilaat voivat suorittaa yksilöllisiä suorituksia urheilumerkkiä varten.

Liikunta / uinti
Liikunta tapahtuu viereisessä urheiluhallissamme tai urheilukentällämme. Urheiluvaatteita tarvitaan. Liikuntaa opetetaan enintään kolme tuntia viikossa. Oppilaamme kuljetetaan uimaopetukseen bussilla. Luokat osallistuvat uimaopetukseen vuorotellen (2. ja 4. lukuvuonna). Uintimerkkejä voi hankkia myös täällä.

Opettajien neuvonta-aika
Kaikki opettajat tarjoavat neuvonta-aikoja. Yksilöllisiä tapaamisia voi varata milloin tahansa.

Aikataulu
7.55: Koulupäivän aloitus
1. Koulupäivä alkaa. Oppitunti: 8.00-8.45
2. oppitunti: 8.45-9.30, sitten 15 minuutin tauko ja 10 minuutin aamiaistauko
3. oppitunti: 9.55-10.30. Oppitunti: 9.55-10.40 10 minuutin tauko
4. Oppitunti: 9.55-10.40 10 minuutin tauko. Oppitunti: 10.50 - 11.35 10 minuutin tauko
5. Oppitunti: 11.45-12.30
6. oppitunti: 12.30-13.15

U

Siirtymisneuvonta (toisen asteen oppilaitoksia varten)
Peruskoulun päätyttyä jokaisen oppilaan olisi mentävä siihen toisen asteen oppilaitokseen, johon hän oppimiskykynsä mukaan soveltuu. Tätä päätöstä varten tarjoamme seuraavaa neuvontapalvelua neljännen luokan oppilaiden vanhemmille: Tietoilta vanhemmille vuoden alkupuoliskolla, yksilöllinen neuvonta siirtymävaiheessa ennen joulua, mahdollisuus keskustella lukuvuositodistuksesta ja siihen sisältyvästä suosituksesta toisen asteen oppilaitokseen.

Übermittagsbetreuung
Vanhempainyhdistys "Schülerbetreuung an der Overbergschule Epe e. V." perustettiin työssäkäyville vanhemmille, jotka tarvitsevat lastenhoitopalveluja lapsilleen. Tämä yhdistys tarjoaa lapsellesi lastenhoitoa Bernhard-Overberg-Schule Epe -koulussa. ÜMI on avoinna kaikkina koulupäivinä maanantaista perjantaihin klo 11.30-14.00 ja joskus myös lomien aikana klo 8.00-14.00. Tänä aikana lapsilla on mahdollisuus tehdä läksyjä rauhallisissa tiloissa kokeneiden hoitajien valvonnassa sekä askarrella, maalata, leikkiä, ... Lisätietoja löytyy kotisivuiltamme tai niitä voi kysyä koulun johdolta tai ÜMI:n henkilökunnalta.

Tapaturmat kouluaamuisin
Tapaturmien sattuessa ensiaputoimenpiteet aloitetaan tarvittaessa välittömästi. Huoltajan huoneessa on ensiapuvälineitä, pelastuslaatikko hammastapaturmia varten ja paarit. Hätätilanteessa soitetaan ambulanssi; vanhemmille ilmoitetaan asiasta välittömästi. Jos vanhempia ei tavoiteta, opettaja saattaa oppilaan sairaalaan tai hammaslääkäriin. Jos lapsi joutuu lähtemään kotiin ennenaikaisesti pahoinvoinnin tai vastaavan vuoksi, hänet on haettava. Hän ei saa mennä kotiin yksin.

Oppiaineet
Oppitunteja ovat saksa, yleissivistys, matematiikka, englanti, liikunta, musiikki, taide/tekstiilisuunnittelu, uskonnonopetus ja tukiopetus.

V

Vertailevat testit
Oppimistavoitteiden arvioinnin lisäksi suoritamme pakolliset "vertailevat testit" saksan ja matematiikan oppiaineissa vuosiluokalla 3 valtakunnallisen konseptin (VERA) pohjalta. Tulokset esitellään osallistuville komiteoille.

Ylennys

Ylennyksestä päättää luokan/luokan ylentämiskonferenssi, jonka puheenjohtajana toimii rehtori ja jossa ovat mukana luokan opettajat. Jokainen lapsi, jonka odotetaan kykenevän menestyksekkäästi osallistumaan seuraavan luokan oppitunneille, ylennetään myös (ks. peruuttaminen).

Vakuutus
Unfallkasse NRW vakuuttaa kaikki lapset (suoralla) koulumatkalla ja koulussa. Vakuutus kattaa myös omaisuusvahingot ja tavaroiden katoamisen koulussa (vaatehuone). Vahingon sattuessa vanhemmat saavat tietoa koulun toimistosta tai koulun johdolta.

Z

Todistukset
Vuosiluokkien 1 ja 2 oppilaat saavat lukuvuoden lopussa todistukset ilman arvosanoja. Vuosiluokkien 3 ja 4 oppilaat saavat todistukset lukukauden lopussa ja lukuvuoden lopussa. Vuosiluokkien 1-3 todistukset sisältävät ruudukkomuotoisen raportin muodossa tietoja työ- ja sosiaalisen käyttäytymisen kehityksestä sekä oppimisen kehityksestä ja suorituksista oppiaineissa. Vuosiluokan 4 todistuksiin sisältyy arvosanojen lisäksi myös perusteltu suositus yläkoulun alkupuoliskolle. Peruskoulun päättyessä annettava todistuskortti on pelkkä arvosanatodistus.

Sirkusprojekti
Koulussamme järjestetään joka neljäs vuosi projektiviikko, jonka aiheena on "sirkus". Pedagogisesti koulutettu sirkusperhe pystyttää suuren sirkusteltan, ja lapset oppivat kaikenlaisia temppuja. Viikko päättyy suureen esitykseen.

Yhteistyö vanhempien kanssa
Pyrimme myönteiseen ja luottamukselliseen yhteistyöhön vanhempien kanssa jokaisen meille uskotun lapsen hyväksi. Vanhempien osallistuminen voi rikastuttaa erityisesti kouluelämää, eikä sen tulisi rajoittua vain vanhempainiltoihin. Luokkien ja koulun toiminta tarjoaa monia mahdollisuuksia vanhempien osallistumiseen.