Overberg A-Z-től

A-Z

Overberg A-Z-től

A

Aktuális címek/telefonszámok
Az Ön aktuális címe és telefonszáma nagyon fontos számunkra - különösen vészhelyzetekben. Kérjük, hogy bármilyen változásról azonnal értesítsék az iskolát.

"Jelzőlámpás rendszer"
Minden osztályban "jelzőlámpás rendszer" működik. Ha a gyermekek nem tartják be az osztály és/vagy az iskola szabályait, a jelzőlámpán egy szinttel lejjebb kerülnek. Ez világossá teszi a gyerekek számára, hogy ha többször megzavarják az iskolai napot, akkor előfordulhat, hogy el kell hagyniuk az osztályt, hogy egy másik teremben tanulhassanak.

Megállás/parkolás az iskola bejárata előtt
Kérjük, tartsák be a megállási tilalmat. Az iskola kapuja és a kerékpártárolóknál lévő bejárat előtt való megállás/parkolás nagy veszélyt jelent tanulóinkra. Miért? Minden autó akadályozza a gyerekek kilátását az útra. Ráadásul a manőverező autók veszélyeztetik a tanulókat. Kérjük, ne torlaszolják el a lakók kocsibejáróit. Kérjük, ügyeljenek arra, hogy a gyerekek a járdán szálljanak ki az autóból.

Antolin
Az "Antolin" egy internetes szolgáltatás (www.antolin.de), ahol a tanulóknak egy olvasott könyvvel vagy az olvasókönyvből származó szövegekkel kapcsolatos kérdésekre kell válaszolniuk. Az osztályfőnök regisztrálja a gyerekeket és kiosztja a hozzáférési adatokat. A programon aztán otthon is lehet dolgozni.

Tanulócsoportok
A Förderverein anyagi támogatásával tanulóink hajlamait, érdeklődését és különleges tehetségét elősegítő tanulócsoportokat hozunk létre.

Aula
A régi épületünk felső szintjén alakítottuk ki a gyülekezeti termünket. Itt zajlanak iskolai életünk főbb rendezvényei: Információs estek, diákszínház, istentiszteletek, rendezvények a diákok, tanárok és szülők számára stb.

B

Az első osztályosok elkísérése az iskolába
Az első osztályosok elkísérése az iskolába az iskola első néhány hetében nagyon is ésszerű. Részletesen ismertesse gyermekével az iskolába vezető útvonalat (lehetőleg még az iskolakezdés előtt), járja újra és újra ugyanazt a biztonságos (kerülő) útvonalat, mutasson rá a veszélyes helyekre, és gyakorolja a helyes viselkedést a közlekedésben gyermekével együtt. A vezetés általában az iskola kapujánál ér véget.

Tanácsadás iskolánkban
Az iskolai tanácsadás iskolánkban többféle módon történik. A tanulók segítséget és tippeket kapnak a tanórákon, és a tanulási célértékelések után visszajelzést kapnak a további munkához. A szülők a tanárok heti konzultációs óráin vagy a szülői tanácsadó napokon igény szerint kaphatnak tájékoztatást. A Caritas tanácsadó központjával és a Borken körzet regionális iskolai tanácsadó központjával is kapcsolatot tudunk teremteni.

Tanítási időn kívüli felügyelet
Tanulóinkat az iskolabuszok megérkezésétől kezdve (kb. 7.30-tól) felügyeljük. A tanítás utáni időre az OGS-ben és az ÜMI-ben gyermekfelügyeletet biztosítunk (lásd OGS, lásd ÜMI).

Szabadság / felmentés a tanítás alól a tanítási idő alatt
Lehetőség van a tanítási idő alatt való távollétre, pl. esküvő, évforduló, születés, haláleset, súlyos betegség, vallási ünnepek és hasonlók miatt. Kérjük, minél előbb nyújtsa be kérelmét az osztályfőnöknek vagy az iskola vezetőségének, vagy egyeztessen időpontot.

Mozgásbarát iskola
Iskolánkat "mozgásbarát iskolaként" ismerték el. Tudjuk, hogy a mozgás és a tanulás összefügg. Ezért nagy hangsúlyt fektetünk a tanítási órák alatti mozgásos szünetekre, valamint a szünetekben és délutáni játéklehetőségekre. Iskolánk udvarán számos mozgáslehetőség, mászókák és játszóterek találhatók. Ez lehetővé teszi, hogy kielégítsük tanulóink mozgásigényét.

C

Számítógép
A tanulóknak meg kell tanulniuk, hogyan kell a számítógépeket ésszerűen használni, és a megszerzett készségeket ésszerűen és felelősségteljesen alkalmazni. A tanulók tanulási programokat használnak a tanulás különböző területein való gyakorlásra. A számítógépteremben internetképes számítógépek állnak rendelkezésre. Iskolánk médiakoncepciója megmutatja, hogy az általános iskola végére a gyerekeknek mit kell megtanulniuk a számítógépen.

D

Diszkalkulia / diszkalkulia
Vannak olyan tanulók, akiknek a matematika területén különleges nehézségeik vannak. Ha a tanulási nehézségek általános támogatási intézkedésekkel (közvetlenül az osztályban vagy a javító órákon) nem orvosolhatók, a szülőkkel konzultálva lehetőség szerint kiegészítő támogatást szerveznek. Tanórán kívüli szakemberek bevonására is sor kerülhet (iskolai pszichológiai tanácsadó központ, terapeuták stb.). Tájékoztatást az iskola vezetőségétől lehet kérni.

E

Beiratkozás
Új tanulóink ne érkezzenek felkészületlenül az iskolába. Ezért már jóval az iskolakezdés előtt (részben a helyi óvodákkal egyeztetve) rendezvényeket szervezünk, amelyeken tájékoztatást és ismerkedést nyújtunk, pl: Iskolai beiratkozás és "beiskolázási tanfolyam" Kapcsolattartás és információcsere az óvodákkal, az óvodai csoportok látogatása iskolánkban, a nyári szünet előtti délután a leendő első osztályosok számára, hogy megismerkedjenek egymással.

Szülői tájékoztatás
Sok információt a "SchoolFox"-on keresztül nyújtunk. A honlapunk is áttekintést nyújt iskolánk tevékenységeiről és időpontjairól. A szülők minden félév elején áttekintést kapnak az időpontokról.

Szülői konzultációs napok
A szülői konzultációs napokra évente kétszer kerül sor (ősszel és tavasszal). A szülőknek 7.50-ig kell értesíteniük az iskolát, ha gyermekük nem tud részt venni a tanórákon.

F

Korrekciós tanítás
A korrekciós tanításnak minden tanuló javát kell szolgálnia. Segít annak biztosításában, hogy minden gyermek a lehető legjobb támogatást kapja a saját teljesítményszintjén, még akkor is, ha tanulási nehézségekkel küzd. Kis csoportokban vagy osztályon belül történik.

Förderverein
A "Förderverein der Bernhard-Overberg-Schule zu Gronau-Epe e.V." 1987-ben alakult a szülők kezdeményezésére. Célul tűzte ki, hogy iskolánk nevelőmunkáját tevékenységekkel és anyagi támogatással elősegítse. A 2008/2009-es tanévtől az egyesület a nyílt egész napos iskola (OGS) szponzorálását is átvette. A minimális éves tagdíj 12 euró, felső határ nélkül. Az egyesületnek a tagságtól függetlenül is lehet adományozni. Ha szeretne csatlakozni az egyesülethez, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az iskola vezetőségével.

Szabad munka
A szabad munka szakaszaiban a tanulóknak meg kell tanulniuk, hogy maguk válasszák ki a feladataikat, és maguk legyenek felelősek azok elvégzéséért. Az elmúlt években az iskolai fesztiválok bevételei és a Förderverein adományai többször is lehetővé tették, hogy új anyagokat vásároljunk a szabad munkához.

Elveszett tárgyak
Minden elveszett tárgyat a tanári szobában vagy a gondnoknál kell leadni. Ha nem tudjuk azonosítani őket, a "talált tárgyak dobozában" (az alsó folyosón) tároljuk őket. A tanévben kétszer az összes talált tárgyat kiállítják. A megmaradt ruhákat ezután jótékonysági célokra adományozzuk.

H

Házi feladatok
A házi feladatok kiegészítik az iskolai munkát, és rendszeresen kiosztásra és feljegyzésre kerülnek. A házi feladatok mennyisége és nehézségi szintje osztályonként változhat. A gyerekek péntekenként nem kapnak házi feladatot. Ha gyermeke nem képes önállóan megoldani a házi feladatot, kérjük, írjon erről egy bejegyzést gyermeke iskolai naplójába. Az OGS-ben a házi feladat elkészítése felügyelet mellett történik, az ÜMI-ben a gyermekek lehetőséget kapnak arra, hogy felügyelet mellett készítsék el a házi feladatot. A szülők továbbra is felelősek a házi feladatok helyes és hiánytalan elkészítésének ellenőrzéséért.

A Bernhard-Overberg-Schule honlapja
Iskolánknak saját honlapja van, ahol naprakész információkat tudunk nyújtani iskolánkról. Az iskolával kapcsolatos információk mellett fényképek és órarendek is elérhetők itt. Mindig örömmel fogadunk fejlesztési javaslatokat és ötleteket.

I

Befogadás
Olyan iskola kívánunk lenni, ahol mindenki fontos, mindenkit szívesen látunk, és ahol a tantestület, a nevelőszemélyzet, a szülők és a gyermekek sokszínűségét lehetőségként kezeljük. A sajátos nevelési igényű gyermekeket is közös órákon tanítjuk.

Integrációs személyzet
Integrációs személyzet/iskolai asszisztensek támogatják az egyes gyermekeket a mindennapi iskolai életben való boldogulásban.

K

Osztálykirándulások/osztálykirándulások
Tanulóink évente legalább egyszer kirándulnak. Az úti célok között szerepel a reinei állatkert, a Bentheimi kastély vagy a Borken városrész. Néhány 4. osztály többnapos kiránduláson is részt vesz.

Osztályfőnökök
Az osztályfőnökök fontos referenciaszemélyek diákjaink számára. Minden osztályban van egy osztályfőnök-helyettes is, aki betegség esetén helyettesíti az osztályfőnököt, és biztosítja a tanítás folytatását.

Osztálytanács
Minden tanév elején az osztály szülei összeülnek egy osztálytanács ülésre. Itt ismertetik a tanórák tartalmát, és megvitatják az osztály tevékenységeit (kirándulások, osztálybulik stb.). Az otthon és az iskola közötti jó együttműködés minden gyermek optimális tanulásának fontos előfeltétele.

L

Tanítási és tanulási anyagok
A tanítási és tanulási anyagokat nagyrészt az iskola biztosítja. Céljuk, hogy a tanulók sokféleképpen tanulhassanak és érthessenek. Egyes tankönyvekért a szülőknek kell fizetniük (törvényi előírás), és a szülői hozzájárulás jelenleg évi 12 euró. Minden könyvet borítóval kell ellátni és gondosan kell kezelni.

Teljesítményértékelés
Iskolánkban a tanulók lassan felkészülnek az iskolai teljesítményük értékelésére. Az első és második tanévben a tanulók teljesítményét osztályzatok nélkül jellemzik. Nemcsak az eredményeket, hanem az erőfeszítéseket és a tanulási előrehaladást is teljesítményként értékelik. A 3. és 4. évfolyamon a matematikából és a német nyelvből a tanulási célértékeléseket osztályozzák. A teljesítménykövetelményeket az iskolai programunk alapján és az egyes tantárgyakra vonatkozó, évfolyamszintű NRW tantervekben szereplő "kompetenciaelvárások" figyelembevételével egyeztetjük.

Tanulóműhely
Tanulóműhelyünk, amely 1995 februárjában kezdte meg működését a Bernhard-Overberg-Schule-ban, saját és a Gronau és Epe környéki általános iskolák tanárai számára oktatási lehetőségként tekint magára. Az aktuális képzési programok iskolánk honlapján találhatók.

Olvasás
Még a "média korában" is szeretnénk a tanulókat olvasásra csábítani. Hisszük, hogy az olvasás a jövőben is nélkülözhetetlen kulturális technika lesz. Az önkéntesek újra és újra értékes segítséget nyújtanak nekünk. Az elmúlt években létrehoztunk egy kifejezetten az "Antolin" internetes programhoz igazodó iskolai könyvtárat, amely minden tanuló számára elérhető, és amelyhez (szintén a Baráti Kör segítségével) számos médiumot tudtunk beszerezni, pl. tematikus dobozokat ténykönyvekkel és olvasódobozokat. Rendszeres időközönként iskolánk megszervezi a "Tanárok felolvasnak" akciót. A könyvdobozok, amelyeket a Förderverein anyagi támogatásával tudtunk megvásárolni, az osztályok számára kölcsönözhetőek, és olvasási szint szerint differenciáltak. Az iskolai erőfeszítéseket jelentősen támogathatja, ha az olvasást otthon is ösztönzik.

Leserechterechtschreibschwäche (LRS)
Vannak olyan tanulók, akiknek különösen nehézséget okoz az olvasás és a helyesírás megtanulása. Ha a tanulási nehézségek nem orvosolhatók általános támogatási intézkedésekkel (közvetlenül az osztályban vagy a javító órákon), a szülőkkel konzultálva lehetőség szerint kiegészítő támogatást szerveznek. Tanórán kívüli szakemberek is bevonhatók (iskolai pszichológiai tanácsadó központ, terapeuták stb.). Erről az iskola vezetőségétől lehet tájékoztatást kapni.

O

OGS (nyitott egész napos iskola)
Iskolánk 2008 óta "nyitott egész napos iskola". A támogató egyesület vette át a nyílt egész napos program szponzorálását. Ennek a csoportnak külön termeket alakítottunk ki. Egy csapat áll rendelkezésre, hogy 16 óráig (péntekenként 15 óráig) kísérje tanulóinkat az iskola után, felügyelje a házi feladatokat, megszervezze az ebédet és különböző tevékenységeket kínáljon. A szülőknek egy-egy évre kell beíratniuk gyermeküket vagy gyermekeiket ebbe a csoportba. További információ a honlapunkon található, illetve az iskola vezetőségétől vagy az OGS munkatársaitól kérhető.

P

Szünetek szervezése
A szünetekben a tanulóknak lehetőségük van különböző játék- és sporttevékenységekben részt venni. Iskolánk játszóterét a gyermekek számára felszereltük. A gyerekek a szünetekben játék- és sporteszközöket kölcsönözhetnek. Ez lehetővé teszi, hogy a szünetet pedagógiailag értelmesen használják fel. Iskolánk játszótere számos lehetőséget kínál a mozgásra és a játékra.

Szüneti segítők
A 3. évfolyamos gyerekek "szüneti segítővé" képezhetik magukat. A szociális tréning és a különböző módszerek gyakorlása után a szünetekben közvetítőként bevethetők.

Partnerórák
Az 1. és 3. évfolyamok, valamint a 2. és 4. évfolyamok partnerórákat alkotnak. Az új tanulók például az iskola első napjaiban egy mentorral együtt ismerkednek az iskola épületével és az iskolai eljárásokkal. A tanév során további közös tevékenységek következnek.

R

Kerékpáros oktatás
A kerékpáros oktatás már fiatal korban elkezdődik, hogy a gyerekek biztonságos közlekedőkké váljanak. Az első tanévtől kezdve tanulóink évente több alkalommal vesznek részt az "Ifjúsági közlekedési iskola" órákon. Iskolánk játszóterén egy teherautó áll, amely számos oktatóanyaggal van felszerelve, és egy közlekedési oktató oktatja őket a közúti magatartásra. A tantárgyi órákon a gyerekeket felkészítik a kerékpáros vizsgára, amely a 4. évfolyamon gyakorlati közúti közlekedési vizsgával zárul. Ez a képzés az iskola udvarán és a közúti közlekedésben zajlik. Ehhez elengedhetetlen a szülők támogatása. A kerékpárokat évente egyszer ellenőrzik a rendőrséggel együttműködve.

Visszavétel a következő alacsonyabb osztályba
A következő alacsonyabb osztályba valóvisszavétel néha hasznos, és a szülők kérhetik, ha a tanulók nem tudnak sikeresen részt venni a tanórákon. Ha a szülők és az iskola együttműködik a gyermek érdekében, egyetlen gyermeknek sem kell "lemaradnia"!

S

SchoolFox
A SchoolFox egy okostelefonokra és számítógépekre készült alkalmazás, amellyel a szülők és a tanárok üzeneteket, képeket és dokumentumokat cserélhetnek iskolánkban. A gyermekek betegsége bejelenthető, és a vészhelyzeti elérhetőségek kicserélhetők. Amikor új gyermekek lépnek be iskolánkba, a szülők megkapják a SchoolFox bejelentkezési adatait.

Iskolakörzet

Az általános iskolák iskolakörzeteit megszüntették. A szülők szabadon választhatják meg általános iskolájukat. Joguk van a lakóhelyükhöz legközelebbi általános iskolába beiratkozni.

Iskolai könyvtár
Az iskolában iskolai könyvtár ("Leseinsel") működik. Minden tanuló érdeklődési körének és tanulási szintjének megfelelő könyvet kölcsönözhet. Az utóbbi években egyre több olyan könyvet vettünk fel, amelyek alkalmasak az "Antolin" internetes programhoz, amelyekkel a gyerekek a számítógépteremben dolgozhatnak.

Iskolabusz/taxi
Azok a tanulók, akiknek 2 km-nél többet kell gyalogolniuk a legközelebbi iskolába, ingyenesen iskolabusszal vagy taxival szállítják őket. A jogosultsági kártyákat minden tanév elején az osztályfőnöktől lehet kérni.

Iskolakezdési szakasz
Az oktatási törvény értelmében az iskolakezdési szakasz az 1. és 2. évfolyamot foglalja magában. Célja, hogy minden gyermek számára a lehető legnagyobb egyéni támogatást nyújtsa. Az iskolakezdési szakasz időtartama 1-3 év. Négyévente a szülők, a tanárok, a tanulók, az OGS és az ÜMI munkatársai közösen szerveznek iskolai fesztivált. Lehetőség szerint iskolánk minden tanulója általános iskolai évei alatt átélhet egy iskolai fesztivált.

Iskolai istentiszteletek
Havonta egyszer ökumenikus istentiszteletet tartunk tanulóink számára az aulában. Az új tanulók a katolikus templomban tartott igei liturgiával ünneplik az iskolakezdésüket. A tanév elején és végén minden tanuló számára istentiszteletet tartunk a katolikus templomban. A negyedikesek záró istentiszteletét a protestáns templomban ünnepeljük.

Iskolai konferencia
Iskolánkban az iskolai konferencia hat szülői és hat tanári képviselőből áll. Az iskolakonferencia az igazgató elnökletével tárgyalja és dönti el az iskolát és az iskolai életet érintő fontos kérdéseket.diákparlamentA diákparlamenten minden osztály osztályképviselői és az OGS diákönkormányzatának képviselői rendszeresen találkoznak az igazgatóval. Itt megvitatják az egyes osztályok gondjait, és figyelembe veszik a tanulók kívánságait és javaslatait.

Iskolatanács
Minden osztály osztályfőnökei évente kétszer (vagy szükség esetén gyakrabban) találkoznak, megvitatják az iskolával és az iskolai élettel kapcsolatos ügyeket, és az iskolavezetés tájékoztatja őket az iskola ügyeiről.

Iskolatervező
A 2019/2020-as tanévtől kezdve minden gyermek számára kötelező iskolatervezőt vezettek be. Ez az iskolai tervező összefoglalja az iskolánkban fontos információkat és intézkedéseket. A gyerekek rendszeresen beírják ebbe a füzetbe a házi feladataikat. A költségeket részben a szülők, részben a Förderverein fedezi.

Iskolai program
Iskolánk az elmúlt években továbbfejlesztette iskolai programját. Iskolai programunk leírja iskolánk alapvető nevelési céljait, az ezekhez vezető utakat és azokat az eljárásokat, amelyekkel e célok elérését figyelemmel kísérjük és értékeljük. Az iskolán belüli kommunikáció és együttműködés ezen eszközével mindenekelőtt az oktatási munkánk minőségének biztosítására törekszünk.

Iskolai zebraőrjárőrök
Néhány önkéntes szülő felváltva áll az út mellett az iskola kapuja előtt, és segít a gyerekeknek biztonságosan átkelni az úton.
Titkárság

Titkárnőnk Birgit Perrevort asszony. A titkárság hétfőn, kedden, szerdán és pénteken 7.45-től 12.00 óráig tart nyitva.

Sportfesztivál
Iskolánk minden évben sportfesztivált szervez. Itt többek között az országos ifjúsági játékok szakágait kínáljuk, és a tanulók egyéni teljesítményekkel teljesíthetik a sportjelvényt.

Testnevelés / úszás
A testnevelés a szomszédos sportcsarnokban vagy a sportpályánkon zajlik. Sportruházat szükséges. Hetente legfeljebb három órát tanítunk testnevelésből. Tanulóinkat busszal szállítják az úszásoktatásra. Az osztályok felváltva vesznek részt az úszásoktatáson (a 2. és 4. tanévben). Úszójelvények itt is szerezhetők.

Tanári konzultációs órák
Minden tanár konzultációs órát tart. Egyéni időpont egyeztetés bármikor lehetséges.

Órarend
7.55: A tanítási nap kezdete
1. Tanóra: 8.00-8.45
2. tanóra: 8.45-9.30, majd 15 perces szünet és 10 perces reggeli szünet
3. tanóra: 9.55-10.30. Tanóra: 9.55-től 10.40-ig 10 perces szünet
4. óra: 9.55-től 10.40-ig 10 perc szünet Lecke: 10.50-től 11.35-ig 10 perces szünet
5. lecke: 10.50-től 11.35-ig 10 perces szünet . Lecke:11.45-12.30
6. óra:12.30-13.15

U

Átmeneti tanácsadás (középiskolák számára)
Az általános iskola befejezése után minden tanulónak abba a középiskolába kell járnia, amely tanulási képességeinek megfelelően alkalmas számára. Ehhez a döntéshez az alábbi tanácsadási szolgáltatást kínáljuk a negyedikes tanulók szüleinek: Információs est a szülőknek az első félévben, egyéni tanácsadás az átmenetről karácsony előtt, lehetőség a félévi bizonyítvány és az abban foglalt középiskolai ajánlás megbeszélésére.

Übermittagsbetreuung
A "Schülerbetreuung an der Overbergschule Epe e. V." szülői egyesületet a dolgozó szülők számára alapították, akiknek gyermekeik felügyeletére van szükségük. Ez az egyesület gyermekfelügyeletet kínál gyermeke számára a Bernhard-Overberg-Schule Epe iskolában. Az ÜMI minden tanítási napon hétfőtől péntekig 11.30-tól 14.00 óráig, esetenként a szünidőben is 8.00-tól 14.00 óráig tart nyitva. Ez idő alatt a gyerekeknek lehetőségük van arra, hogy tapasztalt gondozónk felügyelete mellett csendes szobákban elvégezzék a házi feladatokat, valamint kézműveskedjenek, fessenek, játsszanak, ... További információk honlapunkon találhatók, illetve az iskola vezetőségétől vagy az ÜMI munkatársaitól kérhetők.

Balesetek az iskolai délelőttökön
Balesetek esetén szükség esetén azonnal elsősegélynyújtási intézkedéseket kezdeményezünk. A gondnoki szobában van elsősegélynyújtó anyag, fogászati balesetekhez mentődoboz és hordágy. Vészhelyzetben hívják a mentőket, a szülőket azonnal értesítik. Ha a szülőket nem lehet elérni, a tanulót egy tanár kíséri el a kórházba vagy a fogorvoshoz. Ha a gyereknek hányinger vagy hasonló miatt korábban haza kell mennie, el kell érte menni. Egyedül nem mehet haza.

Tantárgyak
A tanórák közé tartozik a német, általános műveltség, matematika, angol, testnevelés, zene, művészet/textiltervezés, hittan és gyógypedagógia.

V

Összehasonlító tesztek
A tanulási célértékelések mellett a 3. évfolyamon a német és a matematika tantárgyakból kötelező "összehasonlító teszteket" végzünk egy országos koncepció (VERA) alapján. Az eredményeket a részvételi bizottságok elé terjesztjük.

Előléptetés

Az osztály/előmeneteli konferencia, amelynek elnöke az osztályfőnök, és amelyen az osztály tanárai is részt vesznek, dönt az előléptetésről. Minden olyan gyermeket, akitől elvárható, hogy a következő osztályban sikeresen részt tudjon venni a tanórákon, szintén előléptetnek (lásd a visszalépést).

Biztosítás
Az Unfallkasse NRW minden gyermeknek biztosítást nyújt az iskolába vezető (közvetlen) úton és az iskolában. Az iskolában (ruhatárban) keletkezett károkra és a tárgyak elvesztésére is van biztosítási fedezet. Kár esetén a szülők az iskolai irodában vagy az iskola vezetőségénél kaphatnak tájékoztatást.

Z

Tanulói bizonyítványok
Az 1. és 2. évfolyamos tanulók a tanév végén osztályzatok nélkül kapják meg a bizonyítványukat. A 3. és 4. évfolyamos tanulók a tanév végén és a tanév végén kapnak bizonyítványt. Az 1-3. évfolyamosok bizonyítványai rácsos jelentés formájában tartalmaznak információkat a munkamagatartás és a szociális viselkedés alakulásáról, valamint a tantárgyak tanulási fejlődéséről és teljesítményéről. A 4. évfolyam bizonyítványai az osztályzatokon kívül tartalmaznak egy indokolt ajánlást is a középiskola első félévére. Az általános iskola végén kiállított bizonyítvány csak osztályzatokról szóló jelentés.

Cirkuszprojekt
Iskolánk négyévente projekt hetet szervez a "cirkusz" témakörében. Egy pedagógiailag felkészült cirkuszi család felállít egy nagy cirkuszi sátrat, és a gyerekek mindenféle mutatványt megtanulnak. A hét egy nagy előadással zárul.

Együttműködés a szülőkkel
A szülőkkel pozitív és bizalmi együttműködésre törekszünk minden ránk bízott gyermek érdekében. A szülői részvétel különösen gazdagíthatja az iskolai életet, és nem korlátozódhat a szülői estekre. Az osztály- és iskolai tevékenységek számos lehetőséget kínálnak a szülői részvételre.